Kontakt


PEŁNOMOCNIK REKTORA ds. STUDENTÓW I PRACOWNIKÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ 

dr Damian Kania

(ROK AKADEMICKI 2020/2021, SEM. ZIMOWY)

e-mail: d.kania@awf.katowice.pl 

ul. Mikołowska 72 A

40-065 Katowice


DYŻURY BON

PRACOWNIK BON - MGR RYSZARD HARMACIŃSKI

 

MOŻLIWY KONTAKT -

TELEFON KOM. 500121120

 

(ROK AKADEMICKI 2020/2021, SEM. ZIMOWY)

STUDIA STACJONARNE

PIĄTEK: 1100 - 1300

 

Ewentualny dodatkowy kontakt po uzgodnieniu w dowolnym terminie (telefon, mail)

 

BON - Stara hala, pokój nr 9

 

 

Wybierz odpowiednia zakładkę z rozwijanego menu.