Aktualności

 

 

 

 

 

UWAGA SPOTKANIE

W dniu 26 kwietnia 2019 roku o godzinie 10.00 Pełnomocnik Rektora ds. Studentów i Pracowników niepełnosprawnych zaprasza na spotkanie wszystkich studentów z niepełnosprawnością. Podczas spotkania omówiony będzie katalog przykładowych kosztów przygotowany przez MNiSW. Dyskutowane będą również ewntualne propozycje. Spotkanie odbędzie się w sali nr 31, budynek A (parter), 

Zapraszamy serdecznie.

 

DROGI STUDENCIE

 • Jesteś osobą niepełnosprawną w stopniu znacznym lub umiarkowanym mieszkającą w Katowicach;

 • Jesteś studentem lub planujesz rozpoczęcie nauki w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub też masz otwarty przewód doktorski otwarty poza studiami doktorskimi

TO DLA CIEBIE STWORZONO PILOTAŻOWY PROGRAM "AKTYWNY SAMORZĄD" - MODUŁ II FINANSOWANY PRZEZ PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.

W celu ubiegania się o wsparcie konieczne jest złożenie wniosku o dofinansowanie wraz z niezbędnymi załacznikami, któew można pobrać ze strowny http://www.mops.katowice.pl w zakładce PFRON - sprawy osób nioepełnosprawnych lub osobiście w Dziale do Spraw Osób Niepełnosprawnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach pok. 01, ulica Jagiellońska 17.

W ramach Modułu II w roku 2019 termin przyjmowania wniosków na rok akademicki 2018/2019 upływa z dnia 30 marca 2019 r., natomiast wniosków dotyczących roku akademickiego 2019/2020 upływa z dnia 10 października 2019 r.

Informacja można też uzyskać pod numerem telefonu: 32 251 00 87, w. 164 lub w. 177 oraz na stronie internetowej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych http://www.pfron.org.pl 

Dodatkowe, szczegółowe informacje w BON. Ewentuanie kontakt mail'owy lub telefoniczny

 


OD STUDENTA DO SPECJALISTY

KOMPLEKSOWY PROGRAM WSPARCIA NIEPEŁNOSPRAWNYCH STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW NA OTWARTYM RYNKU PRACY

Dla kogo?

 • Studenta ostatnego roku studiów lub absolwenta, który ukończył studia w ciągu ostatnich 2 lat na małopolskiej, mazowieckiej lub ślaskiej uczelni wyższej

 • Osoby z orzeczoną niepełnosprawnością

 • Osoby poszukującej zatrudnienia

Jak to działa?

 • określisz kierunek

 • opracujesz plan

 • wypucujesz CV

 • weźmiesz udział w szkoleniach

 • zdobędziesz pierwsze doświadczenia

 • otrzymasz wsparcie w podjęciu i utrzymaniu zatrudnienia

Jak się zgłosić?

 • e-mail: absolwent_slask@fundacjasustinae.org

 • telefon: + 48 735 933 905

Więcej informacji na stronach:


W związku z ciągle rozwijającą się sekcją szachową AZS AWF Katowice, serdecznie zapraszam Wszystkich Studentów na cotygodniowe spotkania.

Dr Mariusz Furmanek

 


KOŁO NAUKOWE

Zapraszamy chętnych studentów posiadających orzeczeczenie o niepełnosprawności do powstającego KOŁA NAUKOWEGO przy BON. Szczegółowych informacji udziela pracownik BON. 

 


RADA STUDENCKA PRZY BON

Zapraszamy do wzięcia udziału w WYBORACH DO RADY STUDENCKIEJ PRZY BON. Kandydatury (studenci posiadający orzeczenie o niepełosprawności) można zgłaszać osobiście lub mail'owo. Czekamy na propozycje. Dodatkowe informacje w BON.

 


Zaproszenie do współpracy

Szanowni Państwo,

Fundacja Jedyna Taka od lat zmienia wizerunek osób z niepełnosprawnościami. Organizując wybory Miss Polski na Wózku pokazujemy, że kobiecość wypływa z serca, a ograniczenia fizyczne nie definiują urody. Nasze finalistki i modelki są zapraszane na różne konferencje, w trakcie których opowiadają o swojej pracy, doświadczeniu, a także dzielą się swoimi przemyśleniami i motywują do działania. Współpracująca z nami profesjonalna ekipa wizażystów i fotografów gwarantuje, że wszystkie projekty, które wykonujemy – czy to jest kampania reklamowa, czy pokaz mody – odbijają się szerokim echem w mediach. Natomiast dzięki projektowi Jedyna Taka Mama przypominamy, że niepełnosprawność nie odbiera szans na szczęśliwe macierzyństwo. Jesteśmy współautorami pierwszej na świecie dostawki umożliwiającej rodzicowi na wózku transport niemowlęcia. Zmieniamy świat.

I chcieliśmy zachęcić Państwa do przyłączenia się do potężnych zmian, które zachodzą w naszym społeczeństwie. Do zadziałania w naszym duchu, w imię lepszej przyszłości i większej równości. W ramach zaproszenia do współpracy przedstawiamy krótką ofertę, związaną z naszymi działaniami oraz z działaniami należącej do nas agencji modelek Butterfly Agency Models.

Zainteresowane studentki posiadające orzeczenie o niepełnosprawności prosimy o kontakt z BON.

 


Fundacja Integracja

zaprasza osoby z niepełnosprawnością do wzięcia udziału w projekcie

„Sprawni w Pracy”,

który jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Projekt skierowany jest do osób, które :

posiadają aktualne orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu

niepełnosprawności,

pozostają bez zatrudnienia,

są nastawione na poszukiwanie pracy,

nie są uczestnikami

warsztatów terapii zajęciowej lub pracownikami zakładów

aktywizacji zawodowej.

Formy

wsparcia przewidziane w projekcie:

poradnictwo zawodowe,

pośrednictwo pracy,

wsparcie psychologa,

warsztaty aktywnego poszukiwania pracy,

konsultacje ze specjalistami niezależnego życia,

wsparcie prawnika.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Jeśli macie

Państwo jakiekolwiek pytania z przyjemnością udzielimy wyczerpujących

odpowiedzi.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:

osobisty w siedzibie Centrum Integracja w Katowicach przy ul. Gallusa 10 (pokój 3),

telefoniczny 505 607 064, 570 066 406

mailowy

katowice@integracja.org

 


Szanowni Państwo

Wysyłamy Państwu w załączniku najnowszy numer naszego czasopisma.
Czasopismo to skierowane jest do środowisk
działających na rzecz osób chorujących psychicznie, a redagują je
osoby z doświadczeniem choroby psychicznej, jak również
specjaliści, terapeuci związani na co dzień głównie z
krakowską psychiatrią środowiskową, która kontynuuje tradycje
prof. Antoniego Kępińskiego.

Zazwyczaj pismo to jest wydawane w formie papierowej i wysyłane
zainteresowanym osobom i placówkom za pokryciem przez nich kosztów
wysyłki, ten numer natomiast wyjątkowo istnieje jedynie w formie
pliku PDF. http://otworzciedrzwi.org/files/dok/dlanas33_suma.pdf

Zachęcamy do zapoznania się z zawartością tego numeru, który tym
razem poświęciliśmy tematyce miłości i seksu w kontekście
choroby psychicznej. Mamy nadzieję, że treść tych artykułów
stanie się inspiracją zarówno dla samych pacjentów, jak i
terapeutów.

Prosimy również o kontakt zwrotny w przypadku gdyby byli Państwo
zainteresowani otrzymywaniem kolejnych numerów Dla
nas już w wersji papierowej.

Serdecznie pozdrawiamy

 


MOŻLIWOŚĆ WYJAZDU NA PRAKTYKĘ DO KRAJÓW 

Umowa finansowa Programu Erasmus+ pomiędzy NA, a Uczelnią  zawiera klauzulę o finansowaniu wszystkich wyjazdów osób z niepełnosprawnością do krajów UE( Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Republika Czeska, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Holandia, Niemcy, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry,  Wielka Brytania, Włochy)  z funduszu PO WER  i traktowaniu tych wyjazdów jako wyjazdów ze stypendium zerowym  w programie Erasmus+

Dokument zaświadczający o niepełnosprawności jest  podstawą określenia, czy student ubiegający się o wyjazd na studia w programie Erasmus+ otrzymuje/nabył prawa do otrzymywania stypendium z tytułu programu PO WER.

Osoba niepełnosprawna, zwana dalej „uczestnikiem mobilności”, realizująca mobilność w programie Erasmus+ ma prawo otrzymać w ramach kategorii „Wsparcie uczestników ze specjalnymi potrzebami” dodatkową kwotę. Wysokość dodatkowej kwoty będzie określana przez Uczelnię na podstawie oddzielnego wniosku, złożonego przez osobę niepełnosprawną - uczestnika mobilności, do Działu Nauki i Współpracy z Zagranicą (bud A, pok.105) po zakończeniu rekrutacji na wydziale.

Wniosek powinien zostać złożony najpóźniej na miesiąc przed planowanym wyjazdem na praktykę za granicę.

Wzór  wniosku, który zawiera minimalne wymagania jest dostępny w Dziale Nauki i Współpracy z Zagranicą oraz na stronie internetowej: www.awf.katowice.pl/uczelnia/wspolpraca-zagraniczna

Więcej informacji na stronie:

http://www.awf.katowice.pl/uczelnia/wspolpraca-zagraniczna/fundusz-po-we