Plany studiów i efekty kształcenia

Bezpieczeństwo Wewnętrzne studia I stopnia

Efekty kształcenia PRK - studia I stopnia kierunek bezpieczeństwo wewętrzne (pobierz)

Efekty kształcenia KRK - studia I stopnia kierunek bezpieczeństwo wewętrzne (pobierz)


Rok akademicki 2018/2019

Plany studiów stacjonarnych
           I (pobierz)
           II rok (pobierz)
           III rok (pobierz)

Plany studiów niestacjonarnych
          III rok (pobierz)


Rok akademicki 2017/2018

Plany studiów stacjonarnych
           I (pobierz) 
           II rok (pobierz)
           III rok (pobierz)

Plany studiów niestacjonarnych
           II (pobierz
           III rok (pobierz)


Rok akademicki 2016/2017

Plany studiów stacjonarnych
           I (pobierz) 
           II i III rok (pobierz)

Plany studiów niestacjonarnych
           I (pobierz
           II i III rok (pobierz)


Rok akademicki 2015/2016

Plany studiów stacjonarnych
            I i II rok (pobierz)

Plany studiów niestacjonarnych
           I i II rok (pobierz)


Rok akademicki 2014/2015

Plany studiów stacjonarnych
            I rok (pobierz)

Plany studiów niestacjonarnych
           I rok (pobierz)