Zasady naboru

STUDIA PODYPLOMOWE

Dostarczenie podania – zgłoszenia (do pobrania tutaj), odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych, ew. potwierdzenia przygotowania pedagogicznego.

Przyjęcie odbywa się na podstawie analizy przedstawionych dokumentów i kolejności zgłoszeń, po uprzednim elektronicznym zarejestrowaniu się począwszy od kwietnia każdego roku na stronie: REKRUTACJA

KURS INSTRUKTORA SPORTU

Dostarczenie podania-zgłoszenia (do pobrania tutaj), kserokopii świadectwa ukończenia szkoły średniej, bądź odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych (ważne w przypadku ukończenia kierunku wychowanie fizyczne oraz kierunku sport), zaświadczenia od lekarza rodzinnego o dobrym stanie zdrowia, zdjęcia koniecznie w wersjii elektronicznej (k.stolecka@awf.katowice.pl).

KURS INSTRUKTORA REKREACJI RUCHOWEJ AWF

Dostarczenie podania-zgłoszenia (do pobrania tutaj), kserokopii świadectwa ukończenia szkoły średniej, bądź odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych (ważne w przypadku ukończenia kierunku wychowanie fizyczne  oraz kierunku  turystyka i rekreacja), zaświadczenia od lekarza rodzinnego o dobrym stanie zdrowia, zdjęcia koniecznie w wersjii elektronicznej (k.stolecka@awf.katowice.pl)

KURSY SPECJALIZACYJNE Z FIZJOTERAPII

Dostarczenie podania-zgłoszenia (do pobrania tutaj), kserokopii odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych.

k.stolecka@awf.katowice.pl

 

KURSY DOKSZTAŁCAJĄCE

Dostarczenie podania-zgłoszenia (do pobrania tutaj), kserokopii świadectwa ukończenia szkoły średniej, bądź odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych.

Szczegółowych informacji udziela sekretariat Akademickiego Centrum Kształcenia,
nowa hala sportowa, pokój nr 219, telefon (032) 207 51 19, tel/fax. (032) 207 53 38,

k.stolecka@awf.katowice.pl

a.strzempa@awf.katowice.pl

Wybierz odpowiednia zakładkę z rozwijanego menu.