TERMINY KURSÓW SPECJALIZACYJNYCH Z FIZJOTERAPII 2018

TERMINY KURSÓW SPECJALIZACYJNYCH Z FIZJOTERAPII

W 2018 ROKU

(ZATWIERDZONE PRZEZ KONSULTANTA KRAJOWEGO)

 

 

 

1. Podstawy metod neurofizjologicznych (np. PNF, Bobath, neuromobilizacja)

  • 22 - 24.06.2018 r., 26 – 28.10.2018 r.

2. Zakażenia HIV i choroba AIDS i inne zakażenia

  • 19.05.2018 r.

3. Diagnostyka funkcjonalna w chorobach układu krążenia i oddechowego

  • 19 - 23.04.2018 r. , 15 – 19.11.2018 r.

4. Podstawy terapii manualnej

  • 10 – 14.05.2018 r., 29.11. - 03.12.2018 r.

5. Zniekształcenia statyczne ciała dzieci i młodzieży

  • 06 - 10.06.2018 r. , 12 – 16.12.2018 r.

6. Współczesne kierunki w zakresie protezowania i aparatowania kończyn górnych, dolnych i tułowia

  • 31.08  - 02.09.2018 r.

7. Podstawy farmakoterapii dla potrzeb fizjoterapii

  • 20  -  24.09.2018 r.

8. Fizjoterapia u dzieci ryzyka

  • 14 - 18.03.2018 r.

Druki do pobrania