Rusza kurs instruktora RR AWF Fitness – nowoczesne formy gimnastyki oraz studia podyplomowe i specjalistyczny kurs trenera sportu z pływania trenera sportu z pływania (trener II klasy)