NABÓR NA STUDIA PODYPLOMOWE TRENERA SPORTU Z HOKEJA NA LODZIE (TRENER II KLASY)

Koszt całkowity studiów (dwa semestry): 3200,- zł.

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: MAJ  2019 r.

 

 

Kandydat na studia  musi posiadać:

 

  1. Wykształcenie wyższe (co najmniej I stopnia).
  2. Staż pracy w charakterze instruktora sportu z hokeja na lodzie   przez okres co najmniej jednego roku.
  3. Odpowiedni stan zdrowia (zaświadczenie od lekarza rodzinnego, na druczku zaświadczeń. Nie ma konieczności przeprowadzania specjalistycznych badań!).

 

Wymagane dokumenty:

  1. Podanie (wzór do ściągnięcia ze strony internetowej  awf)
  2. Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych.
  3. Kserokopia legitymacji instruktora sportu.
  4. 2 zdjęcia (3,5 x 4,5 cm).
  5. Zaświadczenie o pracy w charakterze instruktora sportu przez okres co najmniej jednego roku.
  6. Zaświadczenie od lekarza rodzinnego o dobrym stanie zdrowia
  7. Ksero dowodu osobistego w przypadku zmiany nazwiska  w stosunku do nazwiska widniejącego na składanych dokumentach (dotyczy mężatek).

 

Dokumenty końcowe:

Absolwent studiów podyplomowych trenera sportu AWF  otrzymuje dyplom trenera sportu (trener II klasy) wydany przez Akademię Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach zgodnie z  porozumieniem z Polskim Związkiem Hokeja na Lodzie, podpisaną przez Rektora AWF Katowice oraz świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Ważne:

Koszt jednego semestru wynosi 1600,- PLN

Wpłaty należy dokonywać na konto Uczelni:

Nr konta: 46 1050 1214 1000 0007 0001 2875  koniecznie z dopiskiem: „podyplomowe studia trenera sportu – hokej na lodzie.

Dokumenty należy składać w Akademickim Centrum Kształcenia AWF Katowice, ul. Mikołowska 72a od poniedziałku do piątku od 8.00 do 15.00.

Kontakt telefoniczny: (32) 207 5119, (32) 207 5338

Adres mailowy:

k.stolecka@awf.katowice.pl

a.strzempa@awf.katowice.pl