NABÓR NA SPECJALISTYCZNY KURS TRENERA SPORTU Z PŁYWANIA

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO im. Jerzego Kukuczki w Katowicach w porozumieniu z Polskim Związkiem Pływackim

OGŁASZA NABÓR  NA SPECJALISTYCZNY KURS TRENERA SPORTU Z PŁYWANIA (TRENER II KLASY)

 

Koszt całkowity kursu (dwa semestry): 3000,- zł.

 

Kandydat na kurs  musi posiadać:

 

  1. Świadectwo maturalne.
  2. Staż pracy w charakterze instruktora sportu z pływania przez okres co najmniej jednego roku.
  1. Odpowiedni stan zdrowia (zaświadczenie od lekarza rodzinnego, na druczku zaświadczeń. Nie ma konieczności przeprowadzania specjalistycznych badań!).

 

Wymagane dokumenty:

  1. Podanie (wzór do ściągnięcia ze strony internetowej  awf)
  2. Kserokopia świadectwa maturalnego.
  3. Kserokopia legitymacji instruktora sportu.
  4. 2 zdjęcia (3,5 x 4,5 cm).
  5. Zaświadczenie o pracy w charakterze instruktora sportu przez okres co najmniej jednego roku.
  6. Zaświadczenie od lekarza rodzinnego o dobrym stanie zdrowia
  7. Ksero dowodu osobistego w przypadku zmiany nazwiska  w stosunku do nazwiska widniejącego na składanych dokumentach (dotyczy mężatek).

 

Dokumenty końcowe:

Absolwent specjalistycznego kursu trenera sportu AWF  otrzymuje dyplom trenera sportu (trener II klasy) wydany przez Akademię Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach zgodnie z porozumieniem z Polskim Związkiem Pływackim, podpisaną przez Rektora AWF Katowice.

Ważne:

Koszt jednego semestru wynosi 1500,- PLN

Wpłaty należy dokonywać na konto Uczelni:

Nr konta: 46 1050 1214 1000 0007 0001 2875  koniecznie z dopiskiem: „podyplomowe studia trenera sportu – pływanie.

Dokumenty należy składać w Akademickim Centrum Kształcenia AWF Katowice, ul. Mikołowska 72a od poniedziałku do piątku od 8.00 do 15.00

Kontakt telefoniczny: (32) 207 5119, (32) 207 5338

Adres mailowy:

k.stolecka@awf.katowice.pl

a.strzempa@awf.katowice.pl