Kurs na stopień instruktora rekreacji ruchowej AWF ze specjalnością windsurfing

 

Termin części specjalistycznej: 26.05 - 2.06.2018 r.

Miejsce: Jastarnia, Polna 2 AB

KOSZT CZĘŚCI SPECJALISTYCZNEJ: 1000 zł

płatne na konto AWF, 40-065 Katowice, ul. Mikołowska 72a,

nr konta: 46 1050 1214 1000 0007 0001 2875

(tytuł wpłaty: kurs instruktora AWF z windsurfingu, koniecznie podać nazwisko uczestnika)

Studenci AWF Katowice mają zniżkę 100 zł!!!

Proszę o potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz dokonanie wpłaty 1000 zł do 15.05.2018, dowód wpłaty należy zeskanować i wysłać na adres e-mail: a.staszkiewicz@awf.katowice.pl

Koszt noclegu wynosi 40 zł dziennie, płatne na miejscu w Jastarni.

Kurs rozpoczyna się 26.05.2018 roku o godz. 16.00 zebraniem organizacyjnym.

Koszt kursu nie zawiera opłat za sprzęt windsurfingowy i dojazd.

Istnieje możliwość wypożyczenia sprzętu na miejscu w cenie 600 zł.

Osoby deklarujące chęć udziału powinny posiadać umiejętności ślizgowego żeglowania na desce windsurfingowej i odpowiedni sprzęt wypornościowy i ślizgowy.

Kandydat na kurs instruktora rekreacji ruchowej AWF

ze specjalnością windsurfing musi posiadać:

1. Co najmniej wykształcenie średnie (matura nie jest konieczna).

2. Odpowiedni stan zdrowia (zaświadczenie od lekarza rodzinnego lub oświadczenie).

 

Warunki uzyskania uprawnień instruktorskich:

1. Zaliczona część specjalistyczna kursu i zdany egzamin.

2. Zaliczona część teoretyczna kursu (można uzupełnić po części specjalistycznej)

 

Jeżeli kandydat jest absolwentem kierunku „wychowanie fizyczne” lub „sport” (studia dzienne lub zaoczne, nie dotyczy studiów podyplomowych i innych kierunków: „pedagogika z wychowaniem fizycznym”, „resocjalizacja z wychowaniem fizycznym” itp.) ma zaliczoną część teoretyczną kursu instruktora rekreacji. Jako podstawę do zaliczenia części teoretycznej należy w takim przypadku złożyć kserokopię odpisu dyplomu ukończenia studiów zamiast kserokopii świadectwa ukończenia szkoły średniej. Część teoretyczną można również zaliczyć posiadając uprawnienia instruktora rekreacji ruchowej w innej specjalności. Należy dołączyć do dokumentów kserokopię legitymacji instruktorskiej.

Kandydat realizuje części kursu w dowolnej kolejności.

Część teoretyczna kursu realizowana jest na uczelni w terminach weekendowych w wymiarze 60 godzin.

Koszt części teoretycznej kursu wynosi: 500 zł. Kurs teoretyczny w określonej dyscyplinie sportu zostanie uruchomiony pod warunkiem zebrania się minimum 20 osób.

Wymagane dokumenty:

1. Dwa podania, na teorię i praktykę (wzór do ściągnięcia ze strony internetowej awf)

2. Dwie kserokopie świadectwa ukończenia szkoły średniej

3. Zdjęcie w wersji elektronicznej (należy przesłać na adres k.stolecka@awf.katowice.pl)

4. Zaświadczenie od lekarza rodzinnego o dobrym stanie zdrowia lub oświadczenie.

 

Dokumenty należy składać w Akademickim Centrum Kształcenia AWF Katowice,

ul. Mikołowska 72a, nowa hala sportowa, pokój nr 219 od poniedziałku do piątku od 8.00 do 15.00.

Kontakt telefoniczny: (32) 207 5119, (32) 207 5338

Kontakt mailowy:

k.stolecka@awf.katowice.pl

a.strzempa@awf.katowice.pl