AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO im. Jerzego Kukuczki w Katowicach ORGANIZUJE KURS INSTRUKTORA SPORTU Z PŁYWANIA

Koszt części specjalistycznej kursu: 1100,- zł.

Koszt części ogólnej kursu (realizowanej niezależnie od części praktycznej): 400,- zł.

Zajęcia prowadzone są w systemie sobotnio-niedzielnym.

Kandydat na kurs instruktora sportu musi posiadać:

  1. Co najmniej wykształcenie średnie (matura nie jest konieczna).
  2. Odpowiedni stan zdrowia (zaświadczenie od lekarza rodzinnego, na druczku zaświadczeń. Nie ma konieczności przeprowadzania specjalistycznych badań!).

Termin rozpoczęcia kursu uzależniony jest od momentu zebrania się grupy minimum 25 osób.

Wymagane dokumenty:

  1. Dwa podania, na teorię i praktykę (wzór do ściągnięcia ze strony internetowej  awf)
  2. Dwie kserokopie świadectwa ukończenia szkoły średniej
  3. Zdjęcie legitymacyjne (3,5mm x 4,5 mm) przesłane w wersji elektronicznej
  4. Zaświadczenie od lekarza rodzinnego o dobrym stanie zdrowia
  5. Ksero dowodu osobistego w przypadku zmiany nazwiska  w stosunku do nazwiska widniejącego na składanych dokumentach (dotyczy mężatek).

Dokumenty końcowe:

Absolwent kursu otrzymuje legitymację instruktora sportu.

Ważne:

Jeżeli kandydat jest absolwentem kierunku „wychowanie fizyczne” (studia dzienne lub zaoczne, podyplomowe, nie kierunki takie jak: „pedagogika z wychowaniem fizycznym”, „resocjalizacja z wychowaniem fizycznym” itp.) oraz kierunku „sport” – ma zaliczoną część teoretyczną kursu instruktora sportu. Jako podstawę do zaliczenia części teoretycznej należy w takim przypadku złożyć kserokopię odpisu dyplomu ukończenia studiów zamiast kserokopii świadectwa ukończenia szkoły średniej.

Kandydat realizuje część teoretyczną kursu instruktora sportu (60 godzin), oraz część specjalistyczną (100 godzin). Koszt części teoretycznej kursu wynosi: 400,- zł., części specjalistycznej: 1100,- zł.

Dokumenty należy składać w Akademickim Centrum Kształcenia AWF Katowice, ul. Mikołowska 72a od poniedziałku do piątku od 8.00 do 15.00.

Kontakt telefoniczny: (32) 207 5119, (32) 207 5338

Adres mailowy:

k.stolecka@awf.katowice.pl

a.strzempa@awf.katowice.pl