AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO im. Jerzego Kukuczki w Katowicach PLANUJE ORGANIZACJĘ CZĘŚCI TEORETYCZNEJ KURSU INSTRUKTORA SPORTU AWF ORAZ CZĘŚCI TEORETYCZNEJ KURSU INSTRUKTORA REKREACJI RUCHOWEJ

Koszt części teoretycznej  kursu instruktora sportu: 400,- zł.

Koszt części teoretycznej  kursu instruktora rekreacji ruchowej: 500,- zł.

(dla studentów AWF Katowice 400,- zł.)

Termin rozpoczęcia realizacji zajęć w ramach  obydwu części teoretycznych

(pod warunkiem zebrania się grupy min. po 25 osób):

marzec lub kwiecień 2019 r.

Kandydat na kurs instruktora sportu oraz kurs instruktora rekreacji ruchowej musi posiadać:

  1. Co najmniej wykształcenie średnie (matura nie jest konieczna).

Wymagane dokumenty:

  1. Podanie (wzór do ściągnięcia ze strony internetowej  awf)
  2. Kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej
  3. Ksero dowodu osobistego w przypadku zmiany nazwiska  w stosunku do nazwiska widniejącego na składanych dokumentach (dotyczy mężatek).

Wpłaty należy dokonywać (po otrzymaniu zawiadomienia) na konto Uczelni:

Nr konta: 46 1050 1214 1000 0007 0001 2875  koniecznie z dopiskiem: „kurs instruktora sportu  lub kurs instruktora rekreacji ruchowej – część teoretyczna).

Dokumenty należy składać w Akademickim Centrum Kształcenia AWF Katowice, ul. Mikołowska 72a od poniedziałku do piątku od 8.00 do 15.00.

Kontakt telefoniczny: (32) 207 5119, (32) 207 5338

Adres mailowy:

k.stolecka@awf.katowice.pl

a.strzempa@awf.katowice.pl