Pracownicy

ZESPÓŁ AKADEMICKIEGO BIURA KARIER:

Karol Bar

(koordynator ABK)

 

Oskar Kozikiewicz