Zdobądź zawód AUDYTORA ENERGETYCZNEGO

Główny Instytut Górnictwa realizuje projekt szkoleniowy pt:

"Zdobądź zawód z przyszłością- AUDYTORA ENERGETYCZNEGO"

Współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 8.1.1. Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doractwo dla przedsiębiorstw.

Wszystkich zainteresowanych zdobyciem nowych kwalifikacji zawodowych zapraszamy na spotkanie informacyjne w dniu 23.11.2012 r. o godz. 15:30 w auli gmachu dyrekcji GIG Plac Gwarków 1 w Katowicach.

Więcej szczegółów:

www.audytorenergetyczny.gig.eu