Staże w Parlamencie Europejskim

Celem staży im. Roberta Schumana jest wsparcie edukacji europejskiej i kształcenia zawodowego obywateli UE oraz umożliwienie poznania specyfiki pracy w Parlamencie Europejskim.

Staż taki trwa pięć miesięcy.

O staż im. Roberta Schumana mogą ubiegać się osoby, które:

  • mają ukończone 18 lat;
  • posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych;
  • spełniają wymogi językowe;
  • przedstawią aktualne zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego;
  • nie pracowały dłużej niż dwa kolejne miesiące w instytucji lub organie UE;
  • w okresie sześciu miesięcy przed rozpoczęciem stażu nie uczestniczyły w programie wizyt naukowych.

Terminy staży oraz terminy składania podań:

  • Staż w okresie 1 października – 28/29 lutego – termin składania podań: 1 czerwca – 30 czerwca
  • Staż w okresie 1 marca – 31 lipca – termin składania podań: 1 listopada – 30 listopada

Aby ubiegać się o staż im. Roberta Schumana, odwiedź stronę główną poświęconą stażom.

Kandydaci mogą ubiegać się o maksymalnie 3 staże w jednym okresie.

Podania złożone po terminie lub podania spontaniczne nie będą rozpatrywane.

Co roku o staż w Parlamencie Europejskim ubiega się 21 000 osób, z których wybranych zostaje 900.

Procedury rekrutacji i selekcji są odpowiednio dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.