Projekty finansowane z funduszy UE - wsparcie dla osób młodych na rynku pracy.

Aktualnie prowadzona jest rekrutacja do dwóch projektów. 
I. "Zagraniczny staż - nowe możliwości" - przeznaczony dla Absolwentów Uczelni
W ramach projektu odbywają się:
- miesięczny kurs języka angielskiego w Katowicach (zajęcia od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-14.00)
- 2-miesięczny pobyt w Wielkiej Brytanii (Birmingham), podczas którego odbywa się min. 30-dniowy staż w firmach wybranych przez partnera brytyjskiego, na stanowiskach zgodnych z potrzebami i predyspozycjami Uczestnika Projektu
- 3-miesięczny płatny staż lub wybrany kurs kwalifikacyjny po powrocie do kraju.

Uczestnikiem projektu może zostać osoba:
- w przedziale wiekowym 18-35 lat (decyduje data przystąpienia do projektu)
- zamieszkująca woj. śląskie
- bezrobotna lub bierna zawodowo
- nie uczestnicząca w kształceniu formalnym


- nie szkoląca się (w ostatnich 4 tygodniach nie korzystająca z innego projektu unijnego).
 
 
II. "Młodość to atut - nie przeszkoda" - dla studentów studiów niestacjonarnych i osób nie uczących się

W ramach projektu odbywają się:

- kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe (np. pracownik biurowy, marketing internetowy, rejestratorka medyczna i wiele innych)

- 3-miesięczne płatne staże

- rozmowa z doradcą zawodowym

- szkolenie z kompetencji interpersonalnych i metod aktywnego poszukiwania pracy

- coachingUczestnikiem projektu może zostać osoba:

- bierna zawodowo (niezarejestrowana w Urzędzie Pracy)

- do 29-go roku życia

- mieszkająca w woj. śląskim

- nie ucząca się w trybie stacjonarnym

- nie szkoląca się (w ostatnich 4 tygodniach nie korzystająca z innego projektu).
 
 
Wszystkim Uczestnikom oferujemy pomoc w znalezieniu odpowiedniego zatrudnienia. 

Aktualnie prowadzona jest rekrutacja do dwóch projektów. 
I. "Zagraniczny staż - nowe możliwości" - przeznaczony dla Absolwentów Uczelni
W ramach projektu odbywają się:
- miesięczny kurs języka angielskiego w Katowicach (zajęcia od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-14.00)
- 2-miesięczny pobyt w Wielkiej Brytanii (Birmingham), podczas którego odbywa się min. 30-dniowy staż w firmach wybranych przez partnera brytyjskiego, na stanowiskach zgodnych z potrzebami i predyspozycjami Uczestnika Projektu
- 3-miesięczny płatny staż lub wybrany kurs kwalifikacyjny po powrocie do kraju.

Uczestnikiem projektu może zostać osoba:
- w przedziale wiekowym 18-35 lat (decyduje data przystąpienia do projektu)
- zamieszkująca woj. śląskie
- bezrobotna lub bierna zawodowo
- nie uczestnicząca w kształceniu formalnym


- nie szkoląca się (w ostatnich 4 tygodniach nie korzystająca z innego projektu unijnego).
 
 
II. "Młodość to atut - nie przeszkoda" - dla studentów studiów niestacjonarnych i osób nie uczących się

W ramach projektu odbywają się:

- kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe (np. pracownik biurowy, marketing internetowy, rejestratorka medyczna i wiele innych)

- 3-miesięczne płatne staże

- rozmowa z doradcą zawodowym

- szkolenie z kompetencji interpersonalnych i metod aktywnego poszukiwania pracy

- coachingUczestnikiem projektu może zostać osoba:

- bierna zawodowo (niezarejestrowana w Urzędzie Pracy)

- do 29-go roku życia

- mieszkająca w woj. śląskim

- nie ucząca się w trybie stacjonarnym

- nie szkoląca się (w ostatnich 4 tygodniach nie korzystająca z innego projektu).
 
 
Wszystkim Uczestnikom oferujemy pomoc w znalezieniu odpowiedniego zatrudnienia.