Projekt EFS "Śląska Szkoła Trenerów Biznesu"

Śląska Szkoła Trenerów Biznesu branży IT to projekt całkowicie dofinansowany przez Unię Europejską w ramach EFS. 

Głównym celem projektu jest podniesienie kwalifikacji trenerskich osób, które zajmują stanowiska menadżerskie i kierownicze, bądź są koordynatorami w przedsiębiorstwach branży ICT i szkoleniowej w woj. śląskim z zakresu zwiększania poziomu zdolności do wdrażania projektów współpracy międzysektorowej i innowacji poprzez udział 80 uczestników (48 kobiet i 32 mężczyzn). Zajęcia w ramach "Szkoły Trenerów" odbywać się będą metodą warsztatową i zakończą się egzaminem.Projekt rozpoczyna się 15 października 2012r. i potrwa do września 2013r.

 

Cele szkolenia:

- podniesienie kwalifikacji trenerskich 

- nabycie praktycznej wiedzy z zakresu umiejętności trenerskich w branży ICT

- podniesienie kwalifikacji trenerskich w zarządzaniu branżą ICT

- nabycie umiejętności, które pozwolą na podniesienie wynagrodzenia w miejscu pracy

- podniesienie kwalifikacji bez konieczności ponoszenia wysokich kosztów uczestnictwa

- uzyskanie certyfikatu podnoszącego wartość pracownika na rynku pracy

 

Korzyści dla organizacji:

- nabycie umiejętności trenerskich

- możliwość realizacji wspólnych projektów z innymi firmami w zakresie technologii ICT

- udoskonalenie umiejętności trenerskich przez Trenerów prowadzących szkolenia

- rozwój przedsiębiorstwa poprzez zwiększenie efektywności kadry kierowniczej

- zbudowanie i doskonalenie kompetencji osobistych

- kwalifikacje potwierdzone certyfikatem

 

Tematyka szkoleń:

Każdy uczestnik zostanie objęty 8 modułami tematycznymi (łącznie 120 h):

1. Uczenie się osób dorosłych i dynamika grup szkoleniowych - 16 h,

2. Trening interpersonalny: komunikowanie się i autoprezentacja - 16 h,

3. Badanie potrzeb szkoleniowych - 8 h,

4. Metodyka prowadzenia szkolenia - 8 h,

5. Tworzenie modułu (szkieletu) szkolenia - 32 h,

6. Konstruowanie warsztatów tematycznych - 16 h,

7. Zarządzanie procesem szkoleń i badanie efektywności szkoleń - 8 h,

8. Zajęcia praktyczne - 8 h,

Szkolenie zakończy się egzaminem wewnętrznym 4 h/grupa.

(* Każdy z uczestników otrzyma komplet materiałów szkoleniowych, wyżywienie i poczęstunek na zajęciach oraz ubezpieczenie NW)

 

Harmonogram szkoleń:

http://szkolatrenerow.trainingspot.pl/harmonogram-szkolen/

Formularz zgłoszeniowy:

http://www.szkolatrenerow.trainingspot.pl/download/formularz_zgloszeniowy%20-%20aktualny.pdf.pdf

Informacje o projekcie:

http://szkolatrenerow.trainingspot.pl/