Programista, grafik, administrator – kwalifikacje przyszłości!

O projekcie

Projekt realizowany w ramach RPO woj. śląskie Działanie 11.3 „Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych”.

 

Cel projektu: do 31.03.2020 r. wśród 60 osób dorosłych, uczestniczących z własnej inicjatywy w kursach zawodowych, zam. w woj. śląskim, wzrosną kwalifikacje i umiejętności zawodowe z zakresu IT, poprzez udział w kwalifikacyjnych kursach zawodowych, kończących się egzaminem zewn. potwierdzającym uzyskane kwalifikacje.

 

Wymagania formalne uczestnictwa

Kryteria obowiązkowe:

  • ukończone 18 lat (w dniu przystąpienia do projektu)
  • osoby zamieszkujące (zgodnie z Kodeksem Cywilnym), uczące się lub pracujące na terenie woj. śląskiego
  • z wyłączeniem osób odbywających karę pozbawienia wolności

 

Kryteria nieobowiązkowe, dodatkowo punktowane określa Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

Działania w projekcie

Kwalifikacyjne kursy zawodowe zakończone egzaminem i uzyskaniem kwalifikacji zawodowych.

Do wyboru jeden kurs:

1. „Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami” – 455 godzin, zajęcia w soboty i niedziele, średnio co drugi weekend (z  przerwą wakacyjną). Po kursie uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu na druku MEN oraz przystępują do egzaminu państwowego (pisemny i praktyczny) organizowanego przez Okręgową Komisją Egzaminacyjną, umożliwiającego uzyskanie dyplomu potwierdzającego zdobycie kwalifikacji E.13.

Uczestnicy kursu mają obowiązek odbycia dodatkowo 45 godzin praktyki zawodowej.

 

2. „Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami” – 455 godzin, zajęcia w soboty i niedziele, średnio co drugi weekend, od marca do grudnia b.r. (z przerwą wakacyjną). Po kursie uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu na druku MEN oraz przystępują do egzaminu państwowego (pisemny i praktyczny) organizowanego przez Okręgową Komisją Egzaminacyjną, umożliwiającego uzyskanie dyplomu potwierdzającego zdobycie kwalifikacji E.14.

Uczestnicy kursu mają obowiązek odbycia dodatkowo 60 godzin praktyki zawodowej.

 

3. „Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych” – 390 godzin, zajęcia w soboty i niedziele, średnio co drugi weekend, od marca do grudnia b.r. (z przerwą wakacyjną). Po kursie uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu na druku MEN oraz przystępują do egzaminu państwowego (pisemny i praktyczny) organizowanego przez Okręgową Komisją Egzaminacyjną, umożliwiającego uzyskanie dyplomu potwierdzającego zdobycie kwalifikacji A.25.

Uczestnicy kursu mają obowiązek odbycia dodatkowo 50 godzin praktyki zawodowej.

Wiecej: http://szkoleniaunijne.com.pl/projekt/programista-grafik-administrator-kwalifikacje-przyszlosci-woj-slaskie/?fbclid=IwAR31NqKwqalHeSh-xwH-K6qq8RRFosq0YgsWRl540HRjEry_WnfXW5SF1HE