Program Rozwój na Bank

Obrazek: 

 

Poszukujemy Talentów!

Program Rozwój na Bank

 

Istotą programu jest zdobywanie różnorodnego doświadczenia oraz rozwój wybranych kompetencji biznesowych. Odbywa się to poprzez system 6-cio lub 8-mio miesięcznych rotacji, czyli zmian obszaru pracy, zespołu i projektów. Dodatkowo uczestnicy programu korzystają z mentoringu i szerokiego wachlarza profesjonalnych szkoleń. Te wszystkie działania umożliwiają lepsze zrozumienie naszej działalności, produktów i usług, rynków, na których funkcjonujemy, a także naszej kultury organizacyjnej. Uczestnictwo w programie odbywa się w oparciu o umowę o pracę, stanowiąc pierwszy krok w budowaniu długofalowej współpracy. Uczestnicy biorą udział w rotacjach wewnątrz głównych obszarów działalności Banku - Operacjach i Technologii, Bankowości Detalicznej, Bankowości Korporacyjnej oraz Zarządzania i Wsparcia.
Co możesz zyskać?

Biorąc udział w Programie Rozwój na Bank uczestnicy mają wyjątkową szansę na poznanie Banku w każdym obszarze działalności! Żaden inny Program nie pozwala uczestnikom na sprawdzenie się w różnych, często bardzo odmiennych dziedzinach, takich jak np. analiza ryzyka oraz marketing. Dzięki temu młodzi ludzie wchodzący na rynek pracy są w stanie podjąć najbardziej trafną decyzję dotyczącą swojej przyszłej kariery.
Rozwój na Bank pozwala także na zdobycie doświadczeń międzynarodowych, jako, że odbycie praktyk możliwe jest także w oddziałach Citi na całym świecie.

 

 

Informacje pod adresem:

http://www.citibank.pl/poland/homepage/polish/1121.htm