Płatne staże w instytucjach Unii Europejskiej

Szukasz pracy w instytucjach lub agencjach Unii Europejskiej ?
Sprawdź nasze bazy stanowisk na umowy na czas nieokreślony i określony, a także dla pracowników kontraktowych, stażystów i pracowników oddelegowanych. 
Możliwości są duże: Komisja Europejska, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Komitet Regionów, Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny, Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER).

Więcej informacji pod adresem https://epso.europa.eu/apply/job-offers_pl?keyword=&contract=40&grade=All&institution=All&location=All