Bezpłatne seminarium pt. "Ostatnia szansa na dofinansowanie w ramach 7 Programu Ramowego oraz HORIZON - wizja zbliżającej się perspektywy"

 

Adresaci seminarium: pracownicy przedsiębiorstw, uczelni wyższych, instytucji otoczenia biznesu, jednostek naukowych, jednostek samorządu terytorialnego.

Termin seminarium:  04 grudzień 2012 r., godz. 9:00-16:00
Miejsce seminarium: Katowice
Organizator: Park Naukowo-Technologiczny "TECHNOPARK GLIWICE" Sp. z o.o.
Prowadzący: Katarzyna Markiewicz-Śliwa oraz Dominika Raróg-Ośliźlok
 

Metody prowadzenia zajęć: wykłady, dyskusje oraz praca słuchaczy (ćwiczenia w podgrupach o zmieniającym się składzie) oraz warsztaty.
 

Program seminarium
8.30-9.00 - Rejestracja uczestników seminarium
9.00-10.30  - IAPP Industry Academia Partnership  - ostatnia szansa dla przedsiębiorców
w 7 PR. cz.I, Katarzyna Markiewicz-Śliwa
10.30-10.40 -
Przerwa kawowa
10.40-12.00 - IAPP Industry Academia Partnership  - ostatnia szansa dla przedsiębiorców
w 7 PR. cz.II, Katarzyna Markiewicz-Śliwa
12.00-12.30 -
Przerwa obiadowa
12.30-14.00 - Grant na grant dla przedsiębiorców, Katarzyna Markiewicz-Śliwa
14.00-14.10 -
Przerwa kawowa
14.10-15.40 - Jak kształtuje się następca 7. Programu Ramowego - HORIZON 2020, Dominika Raróg-Ośliźlok
15.40-16.00 -
Pytania/Dyskusja

Prowadzący:

Katarzyna Markiewicz-Śliwa - Kierownik Biura Obsługi Programów Europejskich
Główne obszary ekspertyzy:
- konsultacje 7 PR (Cooporation, People), FBWiS, Cost, Era-Net,
- finanse,
- zarządzanie projektem.

Dominika Raróg-Ośliźlok - specjalista Biura Obsługi Programów Europejskich
Główne obszary ekspertyzy:
- konsultacje 7PR (Cooperation, Capacities, Ideas), FBWiS, Tempus, Era-Net, finanse, zarządzanie projektem.


Aby wziąć udział w seminarium, należy wypełnić formularz zgłoszeniowydostepny pod adresem http://www.technopark.gliwice.pl/file/artykuly/7PR%20i%20HORIZON_formularz_zg%C5%82oszeniowy.pdf i przesłać go na adres ris@technopark.gliwice.pl lub katarzyna.kowol@technopark.gliwice.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 32 335 85 40 oraz 607 449 887

 

Seminarium organizowane jest w ramach projektu systemowego "Zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego"