Bezpłatne seminarium pt. INNOWACYJNE MODELE BIZNESOWE

Park Naukowo-Technologiczny TECHNOPARK GLIWICE jako partner projektu systemowego "Zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego" serdecznie zaprasza Państwa na kolejne bezpłatne seminarium pt. "Innowacyjne modele biznesowe", które odbędzie się 30 listopada (piątek) w Gliwicach.
Seminarium poprowadzą Pani Katarzyna Królak-Wyszyńska oraz Pan Tomasz Rudolf


Adresaci seminarium: pracownicy przedsiębiorstw, uczelni wyższych, instytucji otoczenia biznesu, jednostek naukowych, jednostek samorządu terytorialnego mających siedzibę na terenie województwa śląskiego.

Podczas seminarium zostaną omówione następujące kwestie:
1.    Tworzenie Modeli Biznesowych jako sposób poszukiwania nowych żródeł przychodów i wyróźniania się na rynku
2.    Business Model Canvas w praktyce
3.    Narzędzia tworzenia nowych modeli biznesowych
4.    Model Lean Canvas  - uproszczone podejście, szczególnie wartościowe dla startupów
5.    Value Proposition (unikalna propozycja wartości) – jaką wartość oferujemy klientom i dlaczego to jest tak waźne.
6.    Customer Development - metody weryfikacji  załoźeń, koncepcji i produktu na rynku
7.    Skuteczne wdraźanie – warunki i dobre praktyki


Ukończenie seminarium potwierdzane jest zaświadczeniem.

Aby wziąć udział w seminarium, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujacy się pod adresem http://www.technopark.gliwice.pl/file/artykuly/Innowacyjne_formularz_zgloszeniowy.pdf i przesłać go na adres ris@technopark.gliwice.pl lub katarzyna.kowol@technopark.gliwice.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 32 335 85 40 oraz 607 449 887

Osoby, które zakwalifikują się do udziału w seminarium, zostaną o tym poinformowane mailowo.