O Konferencji

Międzynarodowa Konferencja „50 lat Olimpiad Specjalnych, podnoszenia sprawności fizycznej, aktywizacji społecznej i wspierania zdrowia osób z niepełnosprawnością intelektualną” jest organizowana w trakcie XI Ogólnopolskich Letnich Igrzysk Olimpiad Specjalnych, które odbędą się w dniach od 9 do 12 czerwca 2018 roku w Katowicach, Chorzowie i Mikołowie. W Igrzyskach będzie uczestniczyło 1000 Zawodników Olimpiad Specjalnych oraz 1100 trenerów, wolontariuszy i organizatorów. Zawodnicy będą rywalizować w lekkiej atletyce, piłce nożnej, kolarstwie, bocce, trójboju siłowym, tenisie ziemnym, tenisie stołowym, badmintonie, pływaniu, bowlingu i golfie.

Czas Konferencji jest szczególny, gdyż Special Olympics w 2018 roku obchodzą pięćdziesięciolecie działalności. Konferencja ta jest szansą do spotkania naukowców i praktyków zajmujących się szeroko pojętą tematyką osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Dwa obszary naukowe dotyczące aktywności fizycznej oraz zdrowia niewątpliwie będą szansą do dyskusji, która wzbogaci i wpłynie na uporządkowanie wiedzą dotyczącą tej grupy osób. Konferencja ta, jest wpleciona w program Igrzysk, co pozwoli wziąć udział w uroczystej Ceremonii Otwarcia która odbędzie się 9 czerwca w katowickim Spodku, zaś w ostatnim dniu Konferencji zaplanowano udział w zawodach sportowych oraz programach zdrowotnych.

Zależy nam bardzo na aktywnym uczestnictwie trenerów, pedagogów, lekarzy, fizjoterapeutów, psychologów, socjologów oraz tych wszystkich osób, które wspomagają osoby z niepełnosprawnością intelektualną.

Tematyka Konferencji

1. 50 lat Olimpiad Specjalnych.

2. Zdrowie osób z niepełnosprawnością intelektualną.

3. Aktywność fizyczna osób z niepełnosprawnością intelektualną.

4. Wsparcie jakości życia i zdrowia osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz ich środowiska.

5. Nowe technologie wspierające osoby z niepełnosprawnością intelektualną i ich otoczenie.

6. Sesja plakatowa – varia. Słowa kluczowe  (key words):  Olimpiady Specjalne (Special Olympics); Zdrowie osób z niepełnosprawnością intelektualną (health of people with intellectual disability); Aktywność fizyczna osób z niepełnosprawnością intelektualną (physical activity of people with intellectual disability); Nowe technologie wspierające osoby z niepełnosprawnością intelektualną i ich otoczenie (new technologies in life of people with intellectual disability).

 

JĘZYK KONFERENCJI:

Polski i Angielski – organizatorzy Konferencji zapewniają tłumaczenie symultaniczne dla wszystkich uczestników

 

HONOROWY KOMITET NAUKOWY

Dr Martin Block

Dr Mariusz Damentko

 

KOMITET NAUKOWY

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Małecki (Przewodniczący) – AWF Katowice

Dr hab. Andrzej Myśliwiec, prof. AWF Katowice (Z-ca Przewodniczącego) – AWF Katowice

Prof. dr hab. Andrzej Kosmol – AWF Warszawa

Prof. dr hab. Eugeniusz Bolach – AWF Wrocław

Prof. dr hab. Stanisław Kowalik – AWF Poznań

Prof. dr hab. inż. Andrzej Mitas – Politechnika Śląska

Prof. dr hab. inż. Marek Gzik – Politechnika Śląska

Prof. dr hab. n. med. Violetta Skrzypulec-Plinta – ŚUM w Katowicach

Dr hab. Anna Zwierzchowska, prof. AWF Katowice – AWF Katowice

Dr hab. Bartosz Molik, prof. AWF – AWF Warszawa

Dr hab. Marta Wieczorek, prof. AWF – AWF Wrocław

Dr hab. Ryszard Plinta, prof. ŚUM – ŚUM w Katowicach

Dr hab. inż. Robert Michnik, prof. Pol. Śl. – Politechnika Śląska

Dr hab. Joanna Sobiecka – AWF Kraków

Dr Alina Perederiy - Universytet Lwowski, Ukraina

Dr Aurelia Bota – National University of Physical Education and Sports, Bukareszt, Rumunia

Dr Claire Boursier – Université Paris Nanterre UFR des Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives, Paryż, Francja

Dr Maria Dinold – University of Vienna, Wiedeń, Austria

Dr Pierre Gider - Global Advisor for Dancesport for Special Olympics International, Austria

Dr Shayke Hutzler – Zinman College for Physical Education and Sport Sciences at the Wingate Institute, Ramat Gan, Izrael

Dr Tamara Begidova – Voronezh Sate Institute of Physical Education, Woroneż, Rosja

Dr Yuriy Briskin - Universytet Lwowski, Ukraina

Dr inż. Jacek Jurkojć – Politechnika Śląska

Dr Waldemar Skowroński – AWF Warszawa

Mgr Krzysztof Czechowki - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 

KOMITET ORGANIZACYJNY

Dr Paweł Linek – AWF Katowice (Przewodniczący)

Bjorn Kohler – Special Olympics

Joanna Styczeń-Lasocka – Olimpiady Specjalne Polska

Krzysztof Krukowski – Special Olympics

Mirosław Krogulec – Special Olympics

Dr Krystyna Kwaśna - AWF Katowice

Dr Adam Posłuszny – AWF Katowice

mgr Damian Sikora – AWF Katowice

mgr Izabela Świat-Borowczyk - AWF Katowice

 

SPOSÓB REJESTRACJI:

Na Konferencję należy zarejestrować się na stronie internetowej AWF Katowice:

https://awf.katowice.pl/uczelnia/50-lat-olimpiad-specjalnych/50-lat-olimpiad-specjalnych-formularz-zgloszeniowy

poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza rejestracyjnego.

PUBLIKACJE:

  • Physiotherapy and Health Activity - http://www.ptha.eu/
  • Journal of Human Kinetic  - http://www.johk.pl
  • Kwartalnik Niepełnosprawność - http://kn.pfron.org.pl/

W przypadku publikacji w Journal of Human Kinetic należy uwzględnić dodatkowe wymagania i opłaty podane na stronie redakcji.

Potencjalny artykuł przejdzie zwyczajowy proces recenzji.