Studia doktoranckie

Studia trzeciego stopnia - forma kształcenia, na którą przyjmowani są kandydaci posiadający co najmniej  kwalifikacje drugiego stopnia, kończąca się uzyskaniem kwalifikacji trzeciego stopnia. Po ukończeniu studiów trzeciego stopnia prowadzonych w AWF Katowice na Wydziale Wychowania Fizycznego uzyskuje się stopień naukowy doktora nauk o kulturze fizycznej.

Studia doktoranckie w AWF Katowice realizowane są na Wydziale Wychowania Fizycznego.