Rekrutacja

Internetowa Rejestracja Kandydatów           www.irk.awf.katowice.pl

    Rekrutacja 2013/2014  
   Uchwała Senatu w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2013/2014
   Laureaci i finaliści olimpiad - uchwała Senatu
   Rekrutacja 2012/2013  
   Liczba kandydatów na jedno miejsce na studiach stacjonarnych
   Liczba kandydatów na jedno miejsce na studiach niestacjonarnych
   Informator dla kandydatów na studia i studia doktoranckie w roku akademickim 2012/2013
   Uchwała Senatu w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia 2012/2013
   Uchwała Senatu w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie 2012/2013