Pracownia badań czynnościowych

Pracownia badań czynnościowych Akademickiego Centrum Szkolenia Sportowego AZS AWF Katowice i AWF Katowice
ul. Mikołowska 72A
Nowa hala AWF
tel. 032 207 51 85

Zakres działalności:

Pracownia umożliwia przeprowadzenie badań nad uwarunkowaniami oraz przejawami motoryki człowieka. Szczególną uwagę w działalności badawczej poświęca się problematyce koordynacji ruchów oraz efektywności procesu nauczania ruchu.

Najważniejsze wyposażenie:

 1. System analizy ruchu BTS – narzędzie umożliwiające wszechstronną analizę dynamicznych i kinematycznych parametrów ruchu . Dodatkowo pomiar może być realizowany równolegle z pomiarem EMG.
  Cena badania w zależności od zakresu waha się od 100,00 do 400,00 zł
 2. System platform i stabilometrów (m.in. platforma AMTI AccuGait, platformy Kistler) – ciąg pomiarowy umożliwiający pomiar równowagi ciała, dodatkowo możliwa jest diagnoza lokomocji przy wykorzystaniu specjalnych ścieżek pomiarowych, podobnie jak we wcześniejszym przypadku pomiar może być przeprowadzany równolegle z rejestracją EMG.
  Cena badania w zależności od zakresu waha się od 20,00 do 100,00 zł
 3. Wiedeński system testowy (WST) – w jego skład wchodzi jednostka sterująca, urządzenie peryferyjne (DG – urządzenie do badania decyzji, RG – urządzenie do badania reakcji, MLS – urządzenie do oceny sprawności koordynacyjnej oraz Psyhio Unit – przyrząd do pomiaru parametrów fizjologicznych) wraz z oprogramowaniem, bateria samodzielna testów komputerowych oraz program komputerowy „Biofeedback”, WST umożliwia kompleksową ocenę koordynacyjnego obszaru motoryczności człowieka.
  Cena badania w zależności od zakresu waha się od 30,00 do 100,00 zł
 4. Komputerowy system diagnozy koordynacyjnych zdolności motorycznych „Motoryk” – jednostka sterująca wraz z oprogramowaniem umożliwiającym ocenę różnych aspektów orientacji przestrzennej, dostosowanie motorycznego, szybkości reakcji i różnicowania Rychów (testy ekranowe).
  Cena badania w zależności od zakresu waha się od 20,00 do 50,00 zł
 5. Aparatura psychometryczna (m.in. kinestezjometr, kinematometr, obraz w lustrze, stereometr, tremometr, etc) umożliwiająca ocenę wybranych aspektów koordynacyjnych zdolności motorycznych.
  Cena badania w zależności od zakresu waha się od 20,00 do 50,00 zł

Uwaga - cena badania zawiera konsultacje dotyczące zakresu proponowanych pomiarów oraz opracowanie i interpretację ich rezultatów).

Aktualny cennik badań dostępny jest na stronie KS AZS-AWF Katowice (tutaj)