Katedry i zakłady

WYDZIAŁ WYCHOWANIE FIZYCZNE

Katedra Humanistycznych Podstaw Kultury Fizycznej

Zakład Historii, Filozofii i Socjologii

Zespół Lingwistyki Stosowanej

Zakład Pedagogiki i Psychologii

Katedra Sportów Indywidualnych

Zakład Gimnastyki, Tańca i Fitnesssu

Zakład Lekkiej Atletyki i Sportów Zimowych

Zakład Pływania i Ratownictwa Wodnego

Zespół Sportów Rakietowych

Katedra Nauk Fizjologiczno – Medycznych

Zakład Anatomii i Antropologii   

Zakład Biochemii

Zakład Biomedycznych Podstaw Aktywności Ruchowej

Zakład Fizjologii   

Zakład Medycyny Sportowej i Higieny Szkolnej

Katedra Teorii i Praktyki Sportu

Zakład Metodologii, Statystyki i Informatyki

Zakład Teorii Sportu

Zakład Treningu Sportowego

Zakład Żywienia i Suplementacji

Zakład Sportów Walki i Samoobrony

Katedra Teorii i Metodyki Wychowania Fizycznego

Zakład Adaptowanej Aktywności Fizycznej

Zakład Teorii i Metodyki Wychowania Fizycznego

Katedra Zespołowych Gier Sportowych

Zakład Koszykówki

Zakład Piłki Nożnej

Zakład Piłki Ręcznej

Zakład Piłki Siatkowej

Katedra Motoryczności Człowieka

Zakład Antropomotoryki

Zakład Biomechaniki

Katedra Turystyki i Prozdrowotnej Aktrywności Fizycznej

Zakład Turystyki Aktywnej i Przygodowej

Zakład Teoretycznych Podstaw Turystyki

Zakład Gospodarki Sportowej i Turystycznej

Zakład Aktywności Fizycznej i Profilaktyki Zdrowia

Zakład Rekreacji i Odnowy Psychosomatycznej

Zakład Terenowych Form Aktywności Fizycznej

Katedra Bezpieczeństwa Powszechnego

Zakład Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

Zakład Edukacji dla Bezpieczeństwa

Zakład Zarządzania Kryzysowego

Pracownie i Laboratoria

Pracownia Badań Czynnościowych Człowieka

Pracownia Biochemii

Pracownia Hipoksji

Pracownia Kinezjologii i Biomechaniki

Pracownia Siły i Mocy Mięśniowej

 

WYDZIAŁ FIZJOTERAPII

Katedra Podstaw Fizjoterapii

Zakład Fizjoterapii i Medycyny Sportowej

Zakład Fizykoterapii i Masażu Leczniczego

Zakład Podstawowych Nauk Biomedycznych

Zakład Terapii Tkankowej

Katedra Fizjoterapii w Chorobach Narządów Wewnętrznych

Zakład Podstaw Fizjoterapii Klinicznej

Zakład Fizjoterapii w Chorobach Narządów Wewnętrznych

Katedra Fizjoterapii Układu Nerwowego i Narządu Ruchu

Zakład Fizjoterapii w Dysfunkcjach Narządu Ruchu

Zakład Fizjoterapii w Ortopedii i Traumatologii

Zakład Fizjoterapii Wieku Rozwojowego

Zakład Rehabilitacji Klinicznej

Katedra Kinezyterapii i Metod Specjalnych Fizjoterapii

Zakład Kinezyterapii i Metod Specjalnych Fizjoterapii

Zakład Adaptowanej Aktywności Ruchowej i Promocji Zdrowia

Zakład Sportu Osób Niepełnosprawnych (do 30.09)

Katedra Promocji Zdrowia i Metodologii Badań (do 30.09)

Zakład Metodologii Badań i Profilaktyki Zdrowotnej (do 30.09)

Zakład Promocji Zdrowia (do 30.09)

Laboratoria

Laboratorium Badań Molekularnych

Laboratorium Analizy Ruchu

 

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA SPORTEM I TURYSTYKĄ

Katedra Zarządzania Sportem i Turystyką

Zakład Zarządzania Turystyką

Zakład Zarządzania Sportem

Zespół Prawa

Zespół Zarządzania w Ochronie Zdrowia do 31.10.2017

Katedra Zarządzania

Zakład Zarządzania Strategicznego

Zakład Metod Wspomagających Zarządzanie

 

JEDNOSTKI MIĘDZYWYDZIAŁOWE

Akademickie Centrum Kształcenia AWF Katowice

- Śląskie Centrum Kształcenia w Zakresie Fizjoterapii i Aktywności Zdrowotnej

Biuro ds. osób niepełnosprawnych

Akademickie Centrum Wspinaczki i Przygody