Administracja

Jednostki podległe Rektorowi

    Prorektor ds. nauki

   Prorektor ds. rozwoju i sportu

 • biuro prorektora ds. rozwoju i sportu

   Prorektor ds. dydaktyki i studentów

   Dziekan Wydziału Fizjoterapii

 • Prodziekan ds. nauki Wydziału Fizjoterapii
 • Prodziekan ds. dydaktyki Wydziału Fizjoterapii
 • Prodziekan ds. studenckich Wydziału Fizjoterapii

    Dziekan Wydziału WF

 • Prodziekan Wydziału Wychowania Fizycznego ds. nauki 
 • Kierownik studiów doktoranckich
 • Prodziekan ds. studiów I stopnia kierunek Wychowanie Fizyczne
 • Prodziekan ds. studiów II stopnia kierunek Wychowanie Fizyczne
 • Prodziekan ds. studiów I i II stopnia kierunek Turystyka i Rekreacja
 • Prodziekan ds. studiów I stopnia kierunek Bezpieczeństwo Wewnętrzne
 • Prodziekan ds. studiów I stopnia kierunek Aktywność Fizyczna i Żywienie w Zdrowiu Publicznym
 • Samodzielne stanowiska administracyjne w katedrach i jednostkach równorzędnych

    Dziekan WZSiT

 • Prodziekan ds. studiów I stopnia kierunek Zarządzanie
 • Prodziekan ds. studiów II stopnia kierunek Zarządzanie
 • Prodziekan ds. nauki i rozwoju kierunek Zarządzanie

  

Jednostki podległe Kanclerzowi