Zasady postępowania COVID-19

administrator


Szanowni Państwo proszę zapoznać się z zasadami postępowania związanymi z pandemią COVID-19 dla poszczególnych grup.

Nowe wytyczne odnośnie zasad funkcjonowania AWF Katowice ==> otwórz odnośnik ( Aktualizacja 24.10.2020 )

  Ogólne zasady postępowania w obliczu narastania liczby zakażeń ==> otwórz odnośnik  ( Aktualizacja 15.10.2020 )

  Student ==> otwórz odnośnik ( Aktualizacja 15.10.2020 )

  Nauczyciel  akademicki ==> otwórz odnośnik ( Aktualizacja 15.10.2020 )

  Pracownik nie będący nauczycielem akademickim ==> otwórz odnośnik ( Aktualizacja 15.10.2020 )

  Goście, czyli wszystkie osoby przebywające czasowo na AWF Katowice ==> otwórz odnośnik ( Aktualizacja 15.10.2020 )

  Dom studenta  ==> otwórz odnośnik ( Aktualizacja 20.10.2020 )

  Słownik pojęć:

  • BLISKI KONTAKT – za bliski kontakt uznaje się kontakt osoby zdiagnozowanej z objawami choroby COVID 19 z inną osobą w odległości mniejszej niż 2 metry przez 15 minut lub prowadzącej rozmowę w kontakcie bezpośrednim przez dłuższy czas z inną osobą.
  • IZOLACJA – odosobnienie osoby lub grupy osób chorych na chorobę zakaźną, albo osoby lub grupy osób podejrzanych o chorobę zakaźną, w celu uniemożliwienia przeniesienia biologicznego czynnika chorobotwórczego na inne osoby.
  • KWARANTANNA – odosobnienie osoby zdrowej, która była narażona na zakażenie, w celu zapobieżenia szerzeniu się chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych. Kwarantanna nakładana jest przez inspekcję sanitarną.