Zasady postępowania COVID-19

administrator

Szanowni Państwo proszę zapoznać się z zasadami postępowania związanymi z pandemią COVID-19 dla poszczególnych grup.

Student==> otwórz odnośnik

Nauczyciel  akademicki ==> otwórz odnośnik

Pracownik nie będący nauczycielem akademickim ==> otwórz odnośnik

Goście, czyli wszystkie osoby przebywające czasowo na AWF Katowice ==> otwórz odnośnik