Wytyczne dotyczące realizacji zajęć w trybie zdalnym

Oskar Kozikiewicz

W związku z zawieszeniem kontaktowych zajęć dydaktycznych zobowiązuję nauczycieli akademickich
i studentów do utrzymania ciągłości procesu dydaktycznego z wykorzystaniem dostępnych narzędzi
umożliwiających kształcenie zdalne.