Wybory Rektora AWF Katowice na kadencję 2020-2024.

Oskar Kozikiewicz
Dzisiaj zakończyły się wybory Rektora AWF Katowice na kadencję 2020-2024. Zgodnie z jednogłośną decyzją Kolegium Elektorów Uczelni nowym Rektorem AWF Katowice został prof. dr hab.Grzegorz Juras.

Gratulujemy!