Wybory Rektora

administrator

Zebrania wyborcze w wyborach przedstawicieli do Kolegium Elektorów Uczelni odbędą się w auli im. Lechosława Deca w terminach

  • we wtorek 10 marca 2020 r. o godz. 10:00 w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi;
  • w środę 11 marca 2020 r. godz. 10:00 w grupie nauczycieli akademickich;

W związku z wyborami w grupie nauczycieli akademickich J. M. Rektor ogłasza godziny rektorskie w środę 11 marca od godz. 9:30 do godz. 12:00.

 

Sekretarz Uczelnianej Komisji Wyborczej

dr Agnieszka Ardeńska