V Seminarium Naukowe aktywność fizyczna a sprawność funkcjonalna w kontekście zrównoważonego rozwoju

Oskar Kozikiewicz

V Seminarium Naukowe

AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA

A SPRAWNOŚĆ FUNKCJONALNA

w kontekście zrównoważonego rozwoju

18 grudnia 2020 r (tryb zdalny)

W imieniu Komitetu Naukowego oraz Komitetu Organizacyjnego zapraszam na V Seminarium Naukowe poświęcone aktywności fizycznej (rekreacyjnej, turystycznej, sportowej) w kontekście zrównoważonego rozwoju. Założeniem Seminarium jest stworzenie wieloaspektowej platformy prezentacji najnowszych wyników prac badawczych i naukowych związanych z szeroko rozumianą dziedziną nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Spotkanie będzie również okazją do wymiany doświadczeń, wiedzy jak i poglądów prezentowanych przez naukowców oraz praktyków w zakresie podejmowania działalności w obszarze aktywności fizycznej.

 

 

Przewodniczący Komitetu Naukowego
dr hab. Jarosław Cholewa prof. AWF

 

 

Organizator:

Katedra Prozdrowotnej Aktywności Fizycznej i Turystyk

Akademii Wychowania Fizycznego im. J.Kukuczki w Katowicach.

 

 

Program Seminarium

 

9:00 – otwarcie Seminarium:

Przewodniczący Komitetu Naukowego V Seminarium AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA A SPRAWNOŚĆ FUNKCJONALNA w kontekście zrównoważonego rozwoju –

dr hab. Jarosław Cholewa prof. AWF Katowice

ProRektor Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, Kierownik Katedry Prozdrowotnej Aktywności Fizycznej i Turystyki –

dr hab. Rajmund Tomik prof. AWF Katowice

 

 

SESJA PLENARNA I

Przewodniczą: dr Aleksander Kasprzyk, dr Marcin Kunicki

9:10  Rajmund Tomik (Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach): Perspektywy współpracy krajowej i międzynarodowej związanej z aktywnością fizyczną.

9:30  Joanna Sepioło (Państwowa Uczelnia Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu): Zarządzanie czasem wolnym oraz determinanty zachowań rekreacyjnych młodzieży miasta Tarnobrzeg w czasie pandemii Covid-19.

9:45  Marcin Warchoła (Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu): Stan turystyki pieszej górskiej w Bieszczadzkim Parku Narodowym po wybuchu pandemii Covid 19.

10:00  Jacek Polechoński, Maria Niestrój-Jaworska (Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach): Potencjalne i realne możliwości uprawiania aktywności fizycznej w rozszerzonej i zanurzeniowej wirtualnej rzeczywistości.

 

Link do spotkania:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a3b39968543744ceb9b4f8be7ff999589%40thread.tacv2/1608103982384?context=%7b%22Tid%22%3a%223fd95c06-a5e1-4946-9c02-7a52eecc36d2%22%2c%22Oid%22%3a%2253f3c189-3aae-4441-b76e-07d87f7666bb%22%7d

 

 

SESJA PLENARNA II

Przewodniczą: dr Jacek Polechoński, dr Marcin Warchoła

10:30  Danuta Nowosielska-Swadźba (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu): Aktywność fizyczna jako sposób przeciwdziałania chorobom cywilizacyjnym.

10:45  Aleksander Kasprzyk (Państwowa Uczelnia Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu): Znaczenie Nordic walking w popularyzowaniu aktywności fizycznej i jego implikacje w kontekście sprawności funkcjonalnej (na przykładzie mieszkańców subregionu tarnobrzeskiego).

11:00  Małgorzata Dębska, Arkadiusz Mynarski, Maria Niestrój-Jaworska, Maciej Niezgoda (Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach): Porównanie poziomu sprawności fizycznej uczniów klas czwartych szkoły podstawowej rozpoczynających edukację szkolną w wieku lat siedmiu z grupą czwartoklasistów zaczynających naukę w wieku lat sześciu.

11:15  Maria Niestrój-Jaworska, Blanka Jedynak, Jacek Polechoński, Arkadiusz Mynarski (Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach): Porównanie poziomu sprawności fizycznej dziewcząt w wieku 12-13 lat uczęszczających do klasy o profilu lekkoatletycznym oraz ogólnym.

11:30  Marcin Kunicki, Agnieszka Ostrowska, Błażej Sitko (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu): Zdrowotne aspekty pływania.

11:45  Arkadiusz Stanula (Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach): Analiza wybranych technik holowania tonącego stosowanych w ratownictwie wodnym.

12:00 zakończenie Seminarium:

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3af7e40bee552f472f861cc8a049ed4bb0%40thread.tacv2/1608114617224?context=%7b%22Tid%22%3a%223fd95c06-a5e1-4946-9c02-7a52eecc36d2%22%2c%22Oid%22%3a%2253f3c189-3aae-4441-b76e-07d87f7666bb%22%7d