Szlachetna Paczka 2019 - podsumowanie

Oskar Kozikiewicz

Szanowne Koleżanki, Koledzy, drodzy Studenci

        Dzięki Waszemu bezinteresownemu zaangażowaniu, empatii i ofiarności
(zebrana kwota to 5.300 złotych), udało się zaspokoić podstawowe potrzeby
rodziny (żywność, ubrania, buty, środki czystości, płyta gazowa, tapczan,
ciśnieniomierz) oraz zrealizować nieosiągalne dla Nich marzenia w postaci
tabletu i telefonu komórkowego.
Wzruszenie, radość i olbrzymie zdziwienie obdarowanej rodziny, że to
wszystko dla nich i "tak dużo tego" sprawiają, że chce się pomagać dalej.