Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za znaczące osiągnięcia na rok akademicki 2019/2020

Oskar Kozikiewicz


Podczas dzisiejszego posiedzenia Senatu JM Rektor AWF Katowice prof. dr hab. Adam Zając wręczył Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za znaczące osiągnięcia.

Wnioski oceniane były przez Zespół doradczy do oceny wniosków o przyznanie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców. Członkowie zespołu wybrani zostali spośród kandydatów zgłaszanych przez Radę Główną Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Komisję Ewaluacji Nauki oraz Radę Młodych Naukowców. Wnioski dotyczące stypendiów zostały ocenione przez zespół metodą punktową, w ramach poszczególnych dziedzin nauki, sztuki i sportu.

Pośród prawie 500 stypendiów za wybitne osiągnięcia trzy z nich trafiły do studentów AWF Katowice :

  • Andżeliki Wójcik - Zarządzanie II stopień - łyżwiarstwo szybkie
  • Macieja Hołuba - Wychowanie Fizyczne II stopień -  pływanie
  • Oskara Kwiatkowskiego -  Wychowanie Fizyczne II stopień - snowboard

 

Gratulujemy!!!