Rozpoczynamy przyjmowanie wniosków do IV edycji Legii Akademickiej

Oskar Kozikiewicz

Podstawowe informacje

Legia Akademicka to program skierowany do studentów, zarówno kobiet jak i mężczyzn, którzy chcieliby odbyć szkolenie wojskowe, uzyskać stopień wojskowy, myślą o wstąpieniu do wojska i służbie czynnej.. Zapisać się do programu w Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach mogą również studenci innych uczelni.

Program w ramach IV edycji realizowany jest w roku akademickim 2020/2021. Organizatorem części teoretycznej szkolenia, obejmującej m.in. przedmioty z zakresu obronności i wiedzy wojskowej jest Rektor uczelni, która dołączyła do programu Legia Akademicka. Część praktyczną wojskowego szkolenia w formie ćwiczeń poligonowych organizuje Ministerstwo Obrony Narodowej.

Część teoretyczna obejmuje zajęcia z wykładowcami uczelni lub instruktorami z jednostek wojskowych w formie wykładów i pokazów, jak również kilkanaście kursów samokształcenia studentów zamieszczonych na platformie e-learningowej, specjalnie przygotowanej na potrzeby programu przez Regionalne Centrum Informatyki w Krakowie.

Studenci po odbyciu i zaliczeniu części teoretycznej mogą złożyć do Wojskowego Komendanta Uzupełnień właściwego dla ich miejsca zamieszkania wniosek o powołanie w trybie ochotniczym do odbycia ćwiczeń wojskowych.

Studenci zainteresowani przeszkoleniem powinni przesłać odpowiedni wniosek w terminie do 12 marca 2021 r. na adres: Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach, ul. Mikołowska 72 A, 40-065 Katowice lub złożyć osobiście w biurze „Legia Akademicka” bud.A p. 224, tel. 32 207 53 24 (budynek główny AWF Katowice, łącznik) od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 14.00 albo przesyłając na adres j.dabrowska@awf.katowice.pl.

Ważne:

Aby zgłosić się do programu: musisz posiadać obywatelstwo polskie, musisz być studentem uczelni wyższej, posiadać kwalifikację wojskową (lub wyrazić gotowość, aby odbyć kwalifikację wojskową).

Osoby nie będące studentami AWF Katowice, proszone są o dostarczenie wraz z wnioskiem, zaświadczenia ze swojej Uczelni potwierdzającego status studenta.

Jeśli potrzebujecie więcej informacji – pytajcie Koordynatora Legii Akademickiej na AWF Katowice dr Bogdana Szydłowskiego  – b.szydlowski@awf.katowice.pl

 

Załącznik – wniosek kandydata word
Załącznik – wniosek kandydata pdf