Rekrutacja na studia podyplomowe

Oskar Kozikiewicz

UWAGA!!!!
Trwa elektroniczna rekrutacja na studia podyplomowe w roku akademickim 
2019/2020!!!
Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą kształcenia!!

 

Studia podyplomowe