Przedłużona rekrutacja na studia podyplomowe!

Oskar Kozikiewicz

UWAGA!!!

Przedłużona rekrutacja do 31 stycznia 2020 r. na następujące kierunki studiów podyplomowych:
1. Studia Podyplomowe Gimnastyki Korekcyjno - Kompensacyjnej
2. Studia Podyplomowe Przygotowania Pedagogicznego z Wychowania Fizycznego
3. Studia Podyplomowe Menedżera Sportu i Turystyki
4. Studia Podyplomowe Zarządzanie e-Sportem.

Zapraszamy do skorzystania z oferty kształcenia!

https://www.awf.katowice.pl/uczelnia/akademickie-centrum-ksztalcenia/studia-podyplomowe