Pracownicy AWF Katowice członkami zespołu badawczego w prestiżowym grancie SOLARIS

administrator

Zespół pod kierownictwem dr n. med. Jarosława Palucha ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Katedry Laryngologii we współpracy z Grupą badawczą TWAIN z Uniwersytetu Śląskiego kierowaną przez dr hab. prof. UŚ Andrzeja Swinarewa, po recenzjach przez międzynarodową komisję uzyskał grant na badanie raka płaskonabłonkowego krtani na synchrotronie Solaris w Krakowie. Są to pierwsze badania tego typu tkanek na przyspieszaczu, gdzie fotony wykorzystuje się jako cząstkę diagnostyczną. Synchrotronem można badać zarówno skład substancji organicznej, jak i jej strukturę – światło synchrotronu może przenikać do wnętrza badanej materii. Może odwzorowywać z właściwie dowolną szczegółowością ukryte warstwy lub ich wybrane fragmenty, bez uszkadzania tych położonych na zewnątrz. Promieniowanie synchrotronowe stymuluje również procesy zachodzące w materii – wywołuje zmiany w badanych obiektach. Synchrotrony otwierają zupełnie nowe możliwości badawcze.

Są to badania całkowicie protagonistyczne, których celem jest opracowanie nowego paradygmatu diagnostycznego raka w aspekcie jego stopnia utlenia z wykorzystaniem linii badawczej, gdzie możliwość diagnostyczna sięga aż do poziomu atomowego. W skład zespołu projektowego wchodzą: prof. dr hab. n. med. Iwona Niedzielska, prof. dr hab. n. med. Jarosław Markowski, prof. dr hab. n. med. Jan Pilchdr hab. prof. AWF Arkadiusz Stanula, dr hab. n. biol. Krzysztof Jasik, dr Katarzyna Balin, dr n. med. Wojciech Smółka, dr n. med. Robert Kwiatkowski, dr n. med. Szymon Skoczyński, mgr Jadwiga Gabor.

Badania będą prowadzone w ramach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Uniwersytetu Śląskiego oraz Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach.