Podpisano umowę z Polskim Związkiem Tenisowym


W dniu 4 lutego 2019 roku zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Polski Związkiem Tenisowym a Akademią Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach. Porozumienie określa wzajemne relacje pomiędzy Związkiem a Uczelnią w zakresie szkolenia trenerów, instruktorów i animatorów( instruktorów rekreacji) tenisa w ramach aktualnego systemu kształcenia i doskonalenia Trenerów Polskiego Związku Tenisowego zatwierdzonego Uchwałą Zarządu PZT w dniu 27 września 2017 roku.

 

Oskar Kozikiewicz