Organizacja zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021.

administrator

Drodzy Studenci, Drodzy Pracownicy AWF w Katowicach

Informujemy, że podjęta została decyzja dotycząca organizacji zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021.

Planowane jest rozpoczęcie zajęć dydaktycznych od 1 października w trybie hybrydowym, polegającym na realizacji wszystkich wykładów w trybie zdalnym, natomiast pozostałych zajęć w salach dydaktycznych, obiektach sportowych i w miarę możliwości placówkach klinicznych.

W przypadku pogarszającej się sytuacji epidemicznej, zwiększona zostanie liczba zajęć w trybie zdalnym, w pierwszym etapie wszystkich zajęć o charakterze teoretycznym. Dla takiego scenariusza zostaną wprowadzone zmodyfikowane rozkłady zajęć.

Decyzje będą podejmowane w zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej regionu.

 

Prorektor ds. dydaktyki i studentów

dr hab. Rajmund Tomik prof. AWF Katowice