Ogólnopolska Konferencja Popularno- Naukowa pt.: „Symbioza Fizjoterapii, Medycyny i Inżynierii Biomedycznej czyli współpraca FIZJOTERAPEUTY, LEKARZA, INŻYNIERA szansą na jakość, rozwój i naukę”

Oskar Kozikiewicz

Celem konferencji jest propagowanie wiedzy i nowoczesnych rozwiązań technologicznych jakie niesie dzisiejsza rehabilitacja i medycyna wśród fizjoterapeutów, lekarzy i inżynierów biomedycznych, jak również umożliwienie dotarcia do różnych branż gospodarki, aby wspomóc współpracę z innymi dziedzinami nauk oraz przedsiębiorstwami. 

Komitet Naukowy 

Przewodniczący:
 • prof. dr hab. n. med. Andrzej Małecki
 • prof. dr hab. inż. Marek Gzik
 • prof. dr hab. Edward Saulicz
Członkowie:
 • prof. dr hab. Andrzej Mitas, Politechnika Śląska w Gliwicach, Wydział Inżynierii Biomedycznej
 • prof. dr hab. Inż. Zygmunt Wróbel, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Zakład Komputerowych Systemów Biomedycznych
 • dr hab. Rafał Gnat, prof. AWF Katowice, Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, Wydział Fizjoterapii
 • dr hab. Paweł Kostka, prof. Politechnika Śląska w Gliwicach, Wydział Inżynierii Biomedycznej
 • dr hab. Paweł Linek, Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, Wydział Fizjoterapii,
 • dr hab. Andrzej Myśliwiec, prof. Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, Wydział Fizjoterapii,
 • dr hab. inż. Robert Michnik, prof. Politechnika Śląska w Gliwicach, Wydział Inżynierii Biomedycznej
 • dr hab. Krzysztof Milewski, prof. Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, Wydział Fizjoterapii
 • dr Agnieszka Chęcińska-Kopiec, Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, Wydział Zarządzania Sportem i Turystyką
 • dr Paweł Janik, Uniwersytet Śląski, Zakład Komputerowych Systemów Biomedycznych
 • dr n. med. Zygmunt Klosa, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych samodzielnego Publicznego wojewódzkiego Szpitala Chirurgii urazowej w Piekarach Śląskich, lekarz kierujący Oddziałem V Rehabilitacji
 • dr n. med. Roman Kostur, Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, Wydział Fizjoterapii, konsultant w dziedzinie fizjoterapii dla województwa śląskiego
 • dr Krystyna Kwaśna, Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, Wydział Fizjoterapii
 • dr Grzegorz Machnik, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Zakład Modelowania i Grafiki
 • dr inż. Rafał Malczok, absolwent Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach
 • dr Tomasz Wolny, Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, Wydział Fizjoterapii 
 

    Komitet Organizacyjny

Przewodniczący:

dr hab. Andrzej Myśliwiec, prof. AWF Katowice
Zastępca Przewodniczącego:
mgr Małgorzata Krawiec
Członkowie:
mgr Ewa Barska
mgr Damian Sikora – sprawy techniczne
mgr Grzegorz Mikołajowski - branding
dr Damian Kania – strona naukowa administracja pracami naukowymi
 
Sesje Naukowe
 
 • Sesja 1: Środowisko wirtualne i IT systemy wspomagania rehabilitacji
 • Sesja 2: Narzędzia zarządzania w fizjoterapii
 • Sesja 3: Metody akwizycji i przetwarzania informacji w fizjoterapii
 • Sesja 4: Techniki obrazowania w fizjoterapii
 • Sesja 5: Telemedycyna w fizjoterapii
 • Sesja 6: Nowe możliwości wspomagania diagnostyki i leczenia w fizjoterapii
 • Sesja 7: Sesja studencka
   

więcej informacji: https://www.exposilesia.pl/rehexpo/122/0/pl/