Nowy kierunek studiów podyplomowych

Oskar Kozikiewicz

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą studiów podyplomowych Akademickiego Centrum Kształcenia AWF Katowice. 

W ofercie pojawił się nowy kierunek - Trening Mentalny w Sporcie

Studia podyplomowe - https://www.awf.katowice.pl/uczelnia/akademickie-centrum-ksztalcenia/studia-podyplomowe