Nowe zasady realizacji zajęć w trybie zdalnym

Oskar Kozikiewicz

Zgodnie z Zarządzeniem 22/2020 JM Rektora, zajęcia do 24 maja będą odbywały się wyłącznie w formie zdalnej.
Poniżej przedstawiamy wytyczne dotyczące realizacji zajęć w trybie zdalnym od 04 maja.