Nowe wytyczne odnośnie kształcenia w AWF Katowice

administrator

Drodzy Pracownicy, Drodzy Studenci

Podjęta została decyzja o przedłużeniu do dnia 29 listopada br. okresu prowadzenia wszystkich zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, studiach podyplomowych oraz w ramach kształcenia doktorantów.

Mam nadzieję, że po tym okresie będzie już możliwy powrót do zajęć kontaktowych w przedmiotach praktycznych i wybranych klinicznych zgodnie z obowiązującym rozkładem zajęć i wytycznymi prowadzących.

Prorektor ds. dydaktyki i studentów
dr hab. Rajmund Tomik, prof. AWF Katowice  

 

 

 

 

 

 


Zgodnie z zarządzeniem JM Rektora do dnia 15 listopada br. wszystkie zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, studiach podyplomowych oraz w ramach kształcenia doktorantów będą nadal prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

W dniu 12 listopada zostanie ogłoszona decyzja dotycząca organizacji kształcenia, która będzie obowiązywać od dnia 16 listopada.

Prorektor ds. dydaktyki i studentów
dr hab. Rajmund Tomik, prof. AWF Katowice  

 

 

 

 

 


Od dnia 24 października do dnia 8 listopada br. wszystkie zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, studiach podyplomowych oraz w ramach kształcenia doktorantów są prowadzone jedynie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Administracja uczelni pracuje w trybie zadaniowo-zmianowym zgodnie z wytycznymi i pod nadzorem bezpośrednich przełożonych.