Nagroda w konkursie Innowator Śląska 2020 z udziałem pracowników AWF Katowice

Oskar Kozikiewicz

Uniwersytet Śląski w Katowicach otrzymał pierwszą nagrodę w kategorii instytucja sektora badawczo rozwojowego oraz jako szczególne wyróżnienie nagrodę specjalną Przewodniczącego Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w konkursie Innowator Śląska 2020 dla najbardziej innowacyjnego rozwiązania na terenie GZM.

W konkursie nagrodzone zostało "Urządzenie do selektywnego pobierania i przechowywania fazy gazowej", które znajdzie zastosowanie w badaniach lotnych związków organicznych znajdujących się w wydychanym powietrzu, zwłaszcza w celu prowadzenia wczesnej diagnostyki zmian śródmiąższowych w płucach poprzez analizę składu frakcji oskrzelikowo-pęcherzykowej wydychanego powietrza u pacjentów po przebytym ARDS oraz z podejrzeniem przewlekłych chorób śródmiąższowych płuc. Urządzenie zostało objęte ochroną prawną, zostało bowiem zgłoszone jako wynalazek do ochrony w Urzędzie Patentowym RP, ponadto jego design uzyskał ochronę na terytorium Unii Europejskiej poprzez rejestrację jako wzór przemysłowy w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej. Urządzenie opracowali naukowcy z Uniwersytetu Śląskiego, Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki oraz Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Autorami rozwiązania są:

  • reprezentujący Uniwersytet Śląski: dr hab. Andrzej S. Swinarew, prof. UŚ, mgr Jadwiga Gabor, mgr inż. Klaudia Kubik, mgr inż. Mateusz Przybyła,
  • reprezentujący Śląski Uniwersytet Medyczny: dr n. med. Szymon Skoczyński, dr n. med. Ewa Trejnowska, prof. dr hab. dr n. med. Adam Barczyk, prof. dr hab. n. med. Grzegorz Brożek, dr n. med. Jarosław Paluch, dr n. med. Ewa Sozańska i dr n. med. Marzena Trzaska-Sobczak,
  • reprezentujący Akademię Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach: dr hab. Arkadiusz Stanula, prof. AWF.

Konkurs Innowator Śląska, organizowany przez Górnośląską Agencję Przedsiębiorczości i Rozwoju, jest realizowany w ramach projektu „Enterprise Europe Network”. Przedsięwzięcie adresowane jest między innymi do śląskich przedsiębiorców oraz naukowców opracowujących i wprowadzających nowe rozwiązania technologiczne, które nie tylko przyczyniają się do poprawy jakości życia i zdrowia ludzi, lecz również wzmacniają wizerunek województwa śląskiego. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: www.innowatorslaska.pl.