Nadanie tytułu Profesora Adamowi Maszczykowi

administrator

Postanowieniem z dnia 14 stycznia 2021 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej – Andrzej Duda nadał Panu dr hab. Adamowi Maszczykowi tytuł Profesora nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki o kulturze fizycznej.

Serdecznie gratulujemy

Prof. dr hab. Adam Maszczyk jest kierownikiem Zakładu Metodologii, Statystyki i Informatyki w Katedrze Teorii i Praktyki Sportu, a także kierownikiem Szkoły Doktorskiej Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach.