Nabór do projektu „Fizjoterapeuta na Start!”

Projekt "Fizjoterapeuta na START" skierowany jest do 24 absolwentów lub studentów studiów zaocznych kierunku Fizjoterapia z woj. śląskiego w wieku do 29 lat pozostających bez pracy, wchodzących na rynek pracy, stanowiących w większości osoby bierne zawodowo nie tworzące zasobów siły roboczej, jak również osoby bezrobotne niezarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy.

Uczestnicy projektu otrzymają kompleksowe wsparcie w formie indywidualnego doradztwa zawodowego,poradnictwa zawodowego z fizjoterapeutą – specjalistą w zawodzie celem indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej ukierunkowanej na uzyskanie niezbędnych kwalifikacji lub kompetencji poprzez udział w rekomendowanym kursie specjalistycznym dla fizjoterapeutów, jak i uzyskaniem doświadczenia zawodowego podczas stażu przy uwzględnieniu predyspozycji zawodowych oraz określonej wraz z doradcami ścieżki rozwoju zawodowego w wybranej dziedzinie fizjoterapii.

Wybrane kursy w min. 80% kończyć się będą uzyskaniem kwalifikacji potwierdzonych certyfikatem wydawanym przez międzynarodowe organizacje m.in. IBITA, IFOMPT, IPNFA, OMI Global nadające kwalifikacje w wybranej metodzie na bazie certyfikatów uznawanych na całym świecie.

Ponadto przez cały projekt uczestnicy projektu uzyskają wsparcie pośrednika pracy.

Nabycie praktycznego doświadczenia zawodowego będzie realizowane poprzez staże trwające śr. 5 m-cy, po których 50% uczestnikom zagwarantowane będzie zatrudnienie w renomowanych placówkach medycznych w regionie świadczących usługi fizjoterapeutyczne.

Uczestnikom projektu przysługiwać będzie stypendium szkoleniowe i stażowe oraz zwrot kosztów dojazdu.

WAŻNE TERMINY:

TERMIN NADSYŁANIA KOMPLETU DOKUMENTÓW: 30.04.2018 r.

Zachęcamy do wysyłania zgłoszeń!!

 

Szczegółowe informacje o harmonogramie realizacji projektu, warunkach uczestnictwa, regulaminie rekrutacji są dostępne na stronie internetowej Organizatora www.prev-med.pl w zakładce PROJEKT i pod numerem telefonu 32 3207010.

 

BIURO PROJEKTU:

MULTISERWIS, NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PREV-MED SPÓŁKA Z O.O.

41-902 Bytom, ul. Karola Miarki 11/1

www.prev-med.pl tel.: 32 3207010

REGULAMIN
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

Oskar Kozikiewicz