Legia akademicka III edycja

administrator

III EDYCJA SZKOLEŃ LEGII AKADEMICKIEJ W AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. JERZEGO KUKUCZKI W KATOWICACH

1. PODSTAWOWE INFORMACJE

PROGRAM OCHOTNICZEGO SZKOLENIA STUDENTÓW – "LEGIA AKADEMICKA”

Do pobrania: Inauguracja szkolenia, ulotka strona 1, ulotka strona 2

 

2. LEGIA AKADEMICKA – SZCZEGÓŁY PROJEKTU

 

3. JAK MOGĘ ZGŁOSIĆ SIĘ NA SZKOLENIE W RAMACH LEGII AKADEMICKIEJ?

 

4. WNIOSEK O PRZYSTĄPIENIE DO PROGRAMU LEGII AKADEMICKIEJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. PODSTAWOWE INFORMACJE


Legia Akademicka to program skierowany do studentów, zarówno kobiet jak i mężczyzn, którzy chcieliby odbyć szkolenie wojskowe, uzyskać stopień wojskowy, myślą o wstąpieniu do wojska i służbie czynnej. To możliwość przeżycia wielkiej przygody, realizacja własnych pasji, sprawdzenia się, a co najważniejsze to szansa na zdobycie bardzo unikalnych umiejętności i kwalifikacji, to prestiż i znaczący wpis w CV każdego studenta, który jako absolwent z ukończonym szkoleniem w ramach Legii Akademickiej szczególnie wyróżni się na cywilnym rynku pracy. Zapisać się do programu w Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki mogą również studenci innych uczelni, którzy nie posiadają przeszkolenia wojskowego.

Ministerstwo Obrony Narodowej w porozumieniu z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego uruchomiło w 2017 roku pilotażowy program ochotniczego szkolenia wojskowego studentów „Legia Akademicka”. Program realizowany jest w roku akademickim 2019/2020. Organizatorem części teoretycznej szkolenia, obejmującej m.in. przedmioty z zakresu obronności i wiedzy wojskowej jest Rektor uczelni, która dołączyła do programu Legia Akademicka. Część praktyczną wojskowego szkolenia w formie ćwiczeń poligonowych organizuje Ministerstwo Obrony Narodowej.

 

 

 

2. LEGIA AKADEMICKA – SZCZEGÓŁY PROJEKTU

 


Program ochotniczego szkolenia studentów w ramach Legii Akademickiej składa się z części teoretycznej oraz praktycznej.

Część teoretyczna obejmuje ok. 30 godzin lekcyjnych. Zajęcia odbywają się w formie wykładów.

Po zaliczeniu części teoretycznej student ochotnik, składa wniosek do organów wojskowych o otrzymanie karty powołania na ćwiczenia wojskowe. Część praktyczna programu (trwająca 21 dni w przypadku szkolenia szeregowych rezerwy oraz 42 dni w przypadku szkolenia podoficerów rezerwy) realizowana jest w czasie wakacji w jednostkach wojskowych oraz wytypowanych ośrodkach szkolenia.

 • moduł szkolenia podstawowego trwa 21 dni, zakończony jest egzaminem i złożeniem przysięgi
 • moduł szkolenia podoficerskiego trwa 21 dni, zakończony jest egzaminem i mianowaniem na stopień kaprala rezerwy

 

 

 

3. JAK MOGĘ ZGŁOSIĆ SIĘ NA SZKOLENIE W RAMACH LEGII AKADEMICKIEJ?


1. Musisz posiadasz obywatelstwo Polskie,

2. Musisz być studentem uczelni wyższej,

3. Przeszedłeś kwalifikację wojskową (lub wyrażasz gotowość aby odbyć kwalifikację wojskową) to:

 • składasz wniosek o przyjęcie na zajęcia teoretyczne programu wojskowego Legii Akademickiej do Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach
 • zaczynasz uczęszczać na zajęcia,
 • zaliczasz (zdajesz egzamin) część teoretyczną,
 • otrzymujesz zaświadczenie,
 • składasz za pośrednictwem Uczelni wniosek o powołanie na ćwiczenia wojskowe,
 • otrzymujesz kartę powołania na ćwiczenia wojskowe,
 • Stawiasz się we wskazanej jednostce wojskowej, odbywasz szkolenie i składasz przysięgę wojskową. Masz dwa moduły do wyboru:
  • Podstawowy (21 dni ćwiczeń poligonowych) – będziesz żołnierzem rezerwy!
  • Podoficerski (42 dni ćwiczeń poligonowych) – będziesz podoficerem rezerwy!

 

Studenci zainteresowani przeszkoleniem powinni złożyć odpowiedni wniosek do  pokoju nr 13 (budynek główny AWF Katowice) od poniedziałku do piątku w godz. 9.30 – 12.00 i 12.30 – 14.00.

Osoby nie będące studentami AWF Katowice, proszeni są o dostarczenie wraz z wnioskiem, zaświadczenia ze swojej Uczelni potwierdzającego status studenta.

Wszelkich informacji udziela Katarzyna Bzikot pok. 13

tel. (32) 207 5104

Szczegółowe informacje na stronie internetowej programu.

 

Facebook,

 

 

 

 

4. WNIOSKI O PRZYSTĄPIENIE DO PROGRAMU LEGII AKADEMICKIEJ


Studenci zainteresowani przeszkoleniem powinni złożyć odpowiedni wniosek do  pokoju nr 13 (budynek główny AWF Katowice) od poniedziałku do piątku w godz. 9.30 – 12.00 i 12.30 – 14.00.

Osoby nie będące studentami AWF Katowice, proszeni są o dostarczenie wraz z wnioskiem, zaświadczenia potwierdzającego status studenta.

 • wniosek o przystąpienie do programu Legii Akademickiej (plik doc)
 • Wniosek o powołanie na ćwiczenia wojskowe w ramach Legii Akademmickiej (plik doc)