Konferencja naukowa pt.: "Uczeń z niepełnosprawnościami w Polskim Systemie Edukacyjnym. Aspekty Prawne, Programowe i Organizacyjne"

Celem konferencji jest prezentacja wyników badań naukowych poświęconych dydaktycznym, zdrowotnym, społecznym i prawnym aspektom edukacji uczniów z niepełnosprawnością oraz wymiana doświadczeń i upowszechnienie przykładów dobrej praktyki w tym zakresie. Naukowa diagnoza uwarunkowań edukacji i statusu uczniów z niepełnosprawnością, winna być ważnym głosem w merytorycznej debacie o kolejnej reformie programowej i stanie polskiej oświaty.

 

PROGRAM RAMOWY KONFERENCJI

Sesja plenarna:

Sesje tematyczne:

I. Społeczne i humanistyczne aspekty niepełnosprawności

 • Komunikacja osób pełnosprawnych z osobami z niepełnosprawnościami
 • Postawy rodzicielskie w momencie narodzenia się dziecka niepełnosprawnego
 • Włączenie i pomoc osobom (uczniom, rodzinom) z niepełnosprawnością
 • Nauki społeczne i humanistyczne wobec współczesnych problemów osób z niepełnosprawnościami
 • Wartości sportu w procesie integracji społecznej osób z niepełnosprawnościami
 • Religia jako czynnik socjalizacji i integracji społecznej osób z niepełnosprawnościami

II. Niepełnosprawni w edukacji

 • Sport osób z niepełnosprawnościami.
 • Kultura fizyczna i sport jako nowe komponenty nowej jakości życia wśród osób z różnymi dysfunkcjami
 • Integracja różnych środowisk w zakresie działań dydaktyczno-wychowawczych
 • Współczesne dylematy edukacji osób niepełnosprawnych
 • Kompetencje nauczyciela – wychowawcy klas integracyjnych, szkół specjalnych oraz kompetencje pracowników ośrodków pomocy społecznej
 • Problem wykluczenia osób z różnymi dysfunkcjami
 • Programy edukacyjne dla uczniów z różną niepełnosprawnością
 • Wychowanie fizyczne dla uczniów z niepełnosprawnościami

III. Turystyka i rekreacja osób z niepełnosprawnościami

 • Aktywność turystyczna osób z niepełnosprawnościami
 • Krajoznawstwo jako forma kształtowania integracji społecznej
 • Możliwości uprawiania turystyki kwalifikowanej przez osoby z dysfunkcjami
 • Dostosowanie infrastruktury turystycznej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami
 • Innowacyjny produkt turystyczny dedykowany osobom z niepełnosprawnościami
 • Problematyka wykluczenia turystycznego
 • Społeczno-ekonomiczne i humanistyczne uwarunkowania rozwoju turystyki osób z dysfunkcjami
 • Turystyka szkolna uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • Rola współczesnego nauczyciela w procesie wychowania do turystyki
 • Czas wolny młodzieży z niepełnosprawnościami

IV. Fizjoterapia osób z niepełnosprawnościami

 • Możliwości terapeutyczne w usprawnianiu pacjentów z różnymi rodzajami niepełnosprawności
 • Rola fizjoterapii w procesie treningowym osób niepełnosprawnych
 • Zaburzenia funkcjonalne u osób z różnym stopniem niepełnosprawności
 • Sport jako forma rehabilitacji osób niepełnosprawnych
 • Fizjoterapia osób niepełnosprawnych intelektualnie
 • Aktywność ruchowa w przebiegu różnych jednostek chorobowych

V. WARSZTATY SZKOLENIOWE PRZYGOTOWANE PRZEZ NAUCZYCIELI ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W OPOLU -  warsztaty będę dotyczyć fragmentu lekcji wychowania fizycznego – Eurofit Specjalny

 

TERMIN ZGŁOSZEŃ UCZESTNICTWA NA KONFERENCJI

do 31 maja 2018

Termin składania doniesień

do 31 sierpnia 2018

mail: k.kowalik@po.opole.pl

 

 

OPŁATA

Koszt udziału w konferencji wynosi 200 zł i obejmuje materiały konferencyjne, przerwy kawowe, kolacja.

Opłatę za udział w konferencji (z dopiskiem: niepełnosprawność; imię i nazwisko) proszę przekazać do dnia 31.05.2018 na konto:

 

 

 

Politechnika Opolska
ul. Prószkowska 76, 45-758 Opole

Konto bankowe:

Bank PEKAO S.A. I Oddział w Opolu 
ul. Osmańczyka 15 
45-027 Opole 
nr konta: 80 1240 1633 1111 0000 2651 2646

z dopiskiem: niepełnosprawność

KOMUNIKAT NR 1

Oskar Kozikiewicz