IV Seminarium Naukowe pt.: Aktywność fizyczna a sprawność funkcjonalna w kontekście zrównoważonego rozwoju.

Oskar Kozikiewicz

IV Seminarium Naukowe pt.: Aktywność fizyczna a sprawność funkcjonalna

w kontekście zrównoważonego rozwoju.

24-25-26 kwiecień 2019r

PONIWIEC Mała Czantoria Ustroń

 

 

W imieniu Komitetu Naukowego oraz Komitetu Organizacyjnego zapraszam na IV Seminarium Naukowe poświęcone aktywności fizycznej (rekreacyjnej, turystycznej, sportowej) w kontekście zrównoważonego rozwoju. Założeniem Seminarium jest stworzenie wieloaspektowej platformy prezentacji najnowszych wyników prac badawczych i naukowych związanych z szeroko rozumianą dziedziną nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Spotkanie będzie również okazją do wymiany doświadczeń, wiedzy jak i poglądów prezentowanych przez naukowców oraz praktyków w zakresie podejmowania działalności w obszarze aktywności fizycznej. Zakres tematyczny obejmuje aspekty społeczno-ekonomiczne, psychologiczne, przyrodnicze, kulturowe oraz zdrowotne w kontekście zrównoważonego rozwoju.

 

dr hab. Jarosław Cholewa

 

 

Organizator:

Katedra Turystyki i Prozdrowotnej Aktywności Fizycznej Akademii Wychowania Fizycznego im. J.Kukuczki w Katowicach,

Instytut Kultury Fizycznej i Zdrowia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu.

 

więcej informacji: https://www.awf.katowice.pl/uczelnia/katedra-turystyki-i-rekreacji/dzialalnosc-naukowa

https://www.pwsz.raciborz.edu.pl/instytuty/instytut-kultury-fizycznej-i-zdrowia/ikfiz-osiagniecia-naukowe/